Sara Äleklint

Stressmestringspedagog - Master Degree i Psychology

Utdanning:

• Master Degree Psychology, KaU, Sve, 2010

• Tverrfaglig helsearbeid HiO, NO, 2004

Kurs:

• Internasjonell SAFE lisens gruppetrening: Aerobic, Sykkel

• SATS YOGA dipl. instruktør Advanced Level

• Dipl. instruktør Medisinsk Yoga mot Utbrendthet

• Terapeutisk Yoga (div. kurs)

• TRE – Trauma Releasing Exercises

• Feldenkrais for bedre Stemmebruk

• Danseinstruktør (div. kurs) & Movement Therapy

• Sosial Pedagogikk (Kreative metoder inkl. musikkterapi)

• Triggerpoint med foamroller

• Taktil massasje

Interesseområder:

• Stressmestring:

Psykosomatisk behandling ved stress og traume- Pusteveiledning

Løsningsfokusert samtaleterapi for personlig utvikling

Yoga: individuell og i gruppe (vinyasaflow, MEDI yoga, restorative yoga)

Tilleggsinformasjon:

• 18 års erfaring som gruppetreningsinstruktør for SATS i Sverige og Norge. Har holdt individuelle konsultasjoner og gruppebaserte kurs i stressmestring og yoga for NEMUS siden 2013

sara@nemus.no