Jørgen Emaus

Fysioterapeut, MNFF

Utdanning:

• Bachelor fysioterapi Eindhoven 2008

• Graduate Diploma Clinical Rehabilitation, Flinders University 2011

Kurs:

• OMI

• NFF Nålebehandling sertifisert

• Medisinsk treningsterapi

• Div. kurs innenfor rehabilitering og bevegelse

Interesseområder:

Skulder – kne

• Ortopedisk medisin/Idrettsskader

• Belastningsskader muskel og skjelett

jorgen.emaus@nemus.no