Møtt Kay Skagseth, vår nye psykomotoriske fysioterapeut

Kay har jobbet til oss i flere måneder allerede og er vikar for vår psykomotoriske fysioterapeut Kristine Dalaker Mortensen. Han jobber primært med psykomotorisk fysioterapi men tar også imot tradisjonelle fysioterapipasienter.

Kay interesserer seg spesielt for:
 

 • Psykomotorisk fysioterapi – Hvordan kroppen sees på som et uadskillelig
  enhet med fysiske, psykiske, sosiale og samfunnsmessige påvirkninger.
  •Individuelt tilpasset rehabilitering, en aktiv tilnærming til muskel-
  og leddplager hvor man analyserer bevegelsesmønster, endrer og gir nye
  og kanskje forbedrede bevegelsesmønstre.
  •Ryggsmerter og skulderplager – er noe han jobbet mye med de siste seks
  årene og har god kompetanse innen.
   

Kay har tidligere jobbet med ryggskole både på St. Olavs hospital og 3T.
Han har selv kurset seg i rekke av smerte- og rehabiliteringskurs,
generelt og spesifikke kroppsområder. I tillegg til FIFA Diploma i
Football Medicine. 

Kay er utdannet fysioterapeut fra Saxion University of Applied Sciences,
er i sluttfasen på masterstudiet i psykomotorisk fysioterapi ved
Universitet i Tromsø og er medlem av Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) og
Norsk Smerteforening. 

Timebestilling gjøres pr telefon eller via vår nettside (link: Timebestilling)

Epost: kay@nemusklinikkene.no  Tlf: 73 52 22 42