Nina Elisenberg

Psykomotorisk fysioterapeut, MNFF

Utdanning:

• Bachelor fysioterapi HioA (1994-98)  

• Etterutdanning i Psykomotorisk fysioterapi Oslo Met (2018-19, 1. juni)

• Master helsefagvitenskap UIO (2012-16)

Kurs:

• Kognitiv terapi trinn 1 (2010-11)

• Sertifisert kursholder i KIB (kurs i mestring av belastninger) og KID (kurs i mestring av depresjon)

Interesseområder:

• Stressrelaterte nakke-/ ryggplager, og bevisstgjøring av eget spenningsmønster

• Lettere psykiske lidelser (angst/depresjon)

• Sammenhengen mellom pust, muskelspenninger og følelser i forhold til oss selv og omgivelsene rundt oss

• Langvarige smertetilstander

Tilleggsinformasjon:

• Jobber på klinikken mandag og torsdag ettermiddag/kveld

nina.elisenberg@nemus.no