Stian Johansen

Fysioterapeut, MNFF
Publisert: 9. august 2023
Utdanning:
• Mastergrad i idrettsfysioterapi, Norges idrettshøgskole, (2023)
 
• Bachelorgrad i fysioterapi, OsloMet, (2018)
 
Kurs:
• Idrettsmedisinsk grunnkurs trinn 1
 
• Behandling av akuttskader innen idrett
 
Interesseområder:
• Opptrening etter kirurgi
 
• Idrettsskader
 
• Kne- og hofteplager
 
• Aktiv opptrening
 
Tilleggsinformasjon:
• Erfaring med oppfølging av fotballag på elitenivå.
 
• Flere års erfaring fra sykehus med ulike kirurgiske inngrep

on.sumen@nesnahoj.naits