EIM-kurs på NEMUS Tønsberg

  1. februar holdt NEMUS Tønsberg kurs for leger, fysioterapeuter og kiropraktorer i regionen med temaet «Exercise is Medicine» ) EIM.

 

Exercise is Medicine® er et globalt helseinitiativ forvaltet av American College of Sports Medicine (ACSM) som fokuserer på å oppfordre fastleger, fysioterapeuter og annet helsepersonell i primærhelsetjenesten til å bruke fysisk aktivitet som en del av behandlingen og henvise pasienter til sertifiserte treningsinstruktører og program.

 

Trykke her for å lese mer om Exercise is Medicine

 

Hos oss i NEMUS vil fysisk aktivitet alltid vurderes inn som en del av behandlingen og det er viktig at du som pasient opplever at du blir tatt med på avgjørelsene om hvilke tiltak som skal tas med i behandlingsplanen.