Spesialtilpasning av såler hos NEMUS Tønsberg, NEMUS Nøtterøy, NEMUS Horten og NEMUS Sandefjord

Nemus Vestfold tilbyr spesialtilpasning av såler ved alle sine klinikker. Det er henholdsvis Lisa Eilertsen, Martin Bruun, Mads Skretteberg, Emma Søyland Roukema og Adrian Susnic som foretar vurdering og tilpasning av såler.

Hos NEMUS bruker vi GaitTech såler. Dette er en formbar sål som enkelt tilpasses av terapeuten etter pasientens behov. Sålen tilpasses med varme, og rettes deretter til med kiler og pelotter for på best mulig måte at ta hånd om pasientens symptomer.

 

Eksempler på behov for såler

Feil biomekanikk i foten kan gi fotsmerter. Spesialtilpasset såler kan bidra til å hindre eller redusere slike smerter.

Typisk lager vi såler til personer med:

 • Beinhinnebetennelse / legghinnebetennelse
 • Smerter i kne eller hofte, som for eksempel jumpers knee, løpe-kne eller piriformis-syndrom
 • Plantarfasciit
 • Helspore
 • Forfotsmerter
 • Mortons neurom
 • Skjev storetå (hallux valgus)
 • Achilles tendinopati
 • Leggsmerter

 

Fordeler ved såler

 • Spesialtilpassede såler kan hjelpe til med å begrense og redusere uhensikstmessig belastning på føttene.
 • I samråd med pasienten kan terapeuten enkelt vurdere om det er indikasjon for tilpasning av såler.
 • Enkelt tiltak som sammen med øvelser kan gøre det enklere å komme i gang med spesifikk trening.

 

Prosedyre ved tilpassing av såler

Først gjøres det en helhetlig undersøkelse av kroppen og spesielt foten. Her ser terapeuten blant annet på stabiliteten av ulike områder i foten. Dette gjøres både under gange, stående og med økt belastning på foten.

Ut fra pasientens historie, symptombilde og funn ved undersøkelsen vurderes tilpasning av sålen. Sålen tilpasses så den på best mulig måte støtter opp om de funnene man gjorde i undersøkelsen. Derutover er det veldig viktig, for å oppnå best mulig resultat, at sålen er behagelig for pasienten.

 

Hos NEMUS står spesial såletilpasning aldri alene, men er en del av en behandling. Terapeuten vil alltid anbefale relevante og spesifikke øvelser til pasienten.