Helsegruppen NEMUS

Behandlingstilbud

På Frisk Fokus Helsesenter har vi et bredt tverrfaglig tilbud innen nerve-, muskel- og skjelettplager.

I tillegg tilbyr vi disse tilleggstjenestene og teknikkene

Tverrfaglig samarbeid
Behandlerne kjenner godt til hverandres kompetanse, og vi har en lav terskel til å sende videre hvis vi mener at en annen kollega er dyktigere på ditt problem. Klinikken har også samarbeid med flere eksterne fagpersoner og kan henvise deg videre ved behov.

 

JoomShaper