Helsegruppen NEMUS

Hva behandler vi ikke

Tradisjonelt har kiropraktorer utredet og behandlet plager i hele kroppen, også utenfor muskel-skjelett apparatet. Dette utviklet seg ved at pasienter rapporterte bedring av symptomer relatert til bl.a. øreganger, luftveissystemet og mave/tarm-systemet i forbindelse med behandling av rygg og nakke.

Slike endringer i symptomer har vist seg uforutsigbare, i og med at man ikke ser den samme responsen hos et flertall av pasientene. Årsaken bak en eventuell endring av symptomer er for de fleste tilfeller ukjent, og dermed hvilke pasienter som eventuelt vil kunne ha nytte av behandlingen. I mange av tilfellene kan endringen av symptomer relatert til disse systemene være en tilfeldighet, hvor bedringen sammenfaller med tidspunktet man var i behandling for f.eks. ryggplager. Som kiropraktor har man ingen instrumenter for å diagnostisere sykdom i disse systemene, eller måle fremgang.

Vi ønsker derfor å gjøre det klart, at ved NEMUS Lillestrøm utredes og behandles utelukkende plager relatert til muskel-skjelettsystemet. Nedenfor er en rekke plager som det ikke vil bli gitt behandling for ved NEMUS Lillestrøm.

·      Øre/hørsel, herunder mellomørebetennelser, hørselstap.

·      Luftveier, astma, lungebetennelse m.v.

·      Fordøyelse, forstoppelse, løs mage, irritabel tarm.

·      Urinveier, urinveisinfeksjon, sengevæting, manglende vannlatingskontroll.

·      Utvikling: adferdsforstyrrelser, ADHD, Tourettes, autisme.

·      Psykiske forstyrrelser og sykdom

·      Kolikk (se under)

Kolikk er en samlebetegnelse for utrøstelig og langvarig spedbarnsgråt. Kiropraktoren vil kunne undersøke barnet for å utrede om barnets ubehag og smerter kan stamme fra muskler eller ledd.

Alle pasienter vil bli vurdert for eventuell problemstilling i muskel-skjelettsystemet dersom det er ønskelig.  Det skal understrekes at muskel og skjelettplager ofte ses i sammenheng med plager knyttet til andre system i kroppen. Mange astmatikere plages med stivhet i brystryggen i og etter perioder med mye luftveisplager, og dette kan en kiropraktor hjelpe deg med. Dette vil da ikke være behandling av den underliggende astma-sykdommen, men lindring av følgesymptomer knyttet til dette.

Vi opplever at pasienter blir henvist oss fra leger og spesialister med plager knyttet til listen over. Eksempler på dette er Øre/Nese/Hals-leger som henviser pasienter med vedvarende trykk i ørene, eller tinnitus, hvor legen har utelukket sykdom knyttet til øret og øregangene – og vurderer at symptomene kan være knyttet til muskel/skjelett-apparatet. Pasienter som henvises fra lege/ legespesialist eller annet helsepersonell vil få vurdering av kiropraktor.

Hvis du lurer på om vi kan hjelpe deg med dine plager, kan vi besvare dine spørsmål på telefon på 64 84 67 67.

JoomShaper

Ved å bruke vår nettside, samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler. For å finne ut mer om informasjonskapslene vi bruker, se vår personvernerklæring.