Idrettsskader og idrettskiropraktikk

Idrettskiropraktikk er en spesialitet innen kiropraktikken,som omhandler forebygging, behandling og rehabilitering av muskel-skjelettskader relatert til deltagelse i idrett eller fysisk aktivitet.

Målet for en idrettskiropraktor er å opprettholde og forbedre idrettsprestasjoner, fremme fysisk fostring og helse, på alle nivåer fra mosjonist til elite, både på og utenfor idrettsarenaen.

Kiropraktorer har vært involverte i behandling av idrettsutøvere og idrettsskader siden profesjonen ble startet. Kiropraktikk er en profesjon som håndterer funksjonelle dysfunksjoner i bevegelsesapparatet, og er derfor svært egnet til å ta del i det medisinske apparat enten selvstendig eller som del av et tverrfaglig gruppe.

Kiropraktorer kan dermed hjelpe idrettsutøvere i alle idretter og på alle nivå. Kiropraktorer arbeider gjerne i egne private klinikker og behandler idrettsutøvere der på linje med andre pasienter, mens mange kiropraktorer som er spesielt interesserte i idrettsskader, gjerne er direkte involverte i idrettslag og klubber, enkelte også som medisinsk ansvarlig. Idrettskiropraktikk fokuserer spesielt på å lokalisere den biomekaniske ubalansen som førte til skaden eller smertene, og å vurdere alle deler av bevegelseskjeden, ofte kalt den kinetiske kjeden. Med riktig diagnose, vil resultatet av behandlingen ofte vise seg umiddelbart, der en kan se bedring i funksjonen.

NEMUS Moss

Hans-Jørgen Sørensen har vært med på å stifte Norsk Idrettskiropraktisk Forening. (idrettskiropraktikk.no)

De har også representert Norsk Kiropraktorforening på flere store arrangementer. Hans-Jørgen Sørensen har vært MFK’s faste kiropraktor i 25 år og har grundig videreutdannelse innenfor idrettskiropraktikken. Vi har dermed god faglig bakgrunn og erfaring og behandler også de fleste typer for idrettsskader.

Forsikring for idrettsutøvere

Har du forsikring gjennom ditt idrettsforbund (fotball, ski, ishockey, basket, skøyter, sykkel og håndball) vil du få dekket undersøkelse og behandling ved klinikken.

Ta kontakt med Idrettens Helsesenter for mer informasjon.

Disse klinikkene i NEMUS har i dag behandlingsavtale med Idrettens Helsesenter.