Kroniske nakkeplager og svimmelhet – NEMUS Moss

Ved tilstander som gir lanvarige nakkeplager (f.eks whiplash), svimmelhet (f.eks krystallsyken) eller ulike balanseproblemer kan vi på NEMUS Moss tilby et nytt behandlings- og trenings- tilbud på vårt nakke-senter.

Nakke-senteret

Her vil du først få en grundig funksjonsvurdering hvor hensikten er å kartlegge graden av den nedsatte funksjonen.

Funksjonsvurderingen inkluderer følgende analyser:

  • av holdning, gange & bevegelsesmønster
  • av koordinasjonen, balansen & svimmelheten
  • av muskelstyrken og reflekser
  • av leddsansen og tonus
  • av samspillet mellom øyne – leddsans & balanseorganet

Resultatet fra den grundige funksjonsvurderingen gir oppskriften for den videre opptreningen.

Behandling

Ved behov, vil det bli benyttet egne teknikker som er spesielt tilpasset behandling av kroniske nakkeplager, svimmelhet og ubalanse.

Opptrening av nakke , svimmelhet og balanse

Opptreningen foregår både på nakke-senteret og med hjemmeøvelser.

På klinikken foregår opptrening i hovedsak med lasersikte hvor treningen tar for seg å rette opp ubalansen mellom syn – balanse – og leddsansen i nakken. Lasersiktet plasseres på hodet og man får ulike oppgaver å løse både med åpne og lukkede øyne. I tillegg utfordrer man gradvis balansen – alt foregår i kontrollerte og trygge omgivelser med veilledning.

Hjemmeøvelsene har som hensikt å forsterke opptreningen og målet er at pasienten etterhvert selv skal kunne klare å holde seg i form.

All undersøkelse, behandling og opptrening på nakke-senteret foregår med kiropraktor Hans-Jørgen Sørensen.

Ta gjerne kontakt dersom du har noen spørsmål.