Helsegruppen NEMUS

Hvordan foregår psykologisk behandling

Målet med psykologisk behandling er å hjelpe klienten til et kvalitativt bedre liv. Alle mennesker kan til tider oppleve angst, depresjon, negativt stress eller andre psykologiske vansker uten at den enkelte nødvendigvis tenker at han eller hun trenger hjelp. Når omfanget av plagene blir så gjennomgripende at de hindrer vanlig livsutfoldelse og setter grenser for trivsel, god helse og gjøremål i hverdagen kan det være nyttig å søke hjelp hos psykolog.

Det er flere tilnærminger til psykologisk behandling, men en fellesnevner er samtaleterapi med fokus på tenkning, følelser og adferd. I psykologisk behandling er det svært viktig at psykolog og klient klarer å etablere et trygt og produktivt samarbeidsforhold. Det er klientens egne anstrengelser og hardt arbeid som fører til bedring. Psykologen bidrar til dette gjennom samtaleterapi. Klienten vil sammen med psykologen tilstrebe endringer i tankemønstre, følelsesmessige reaksjoner og adferd. Etter psykologisk behandling vil klienten ofte ha lært nye strategier og måter å forholde seg til andre utfordringer som måtte oppstå i livet. Læringen fra behandlingen kan gjøre klienten mer robust til å løse fremtidige utfordringer og problemer etter at terapien er avsluttet.

Hvilke plager kan en psykolog hjelpe deg med

Vanlige psykologiske vansker er angst, depresjon, vansker i relasjon til andre, både privat og i jobbsammenheng. Kroppslige smerter slik som hodepine, stramme muskler og spenninger kan også ha sin årsak i psykologiske forhold. Når du oppsøker psykolog kan du forvente hjelp til å skape bedre innsikt og forståelse for dine psykologiske plager og hvordan det er mulig å jobbe for å redusere plagene og forbedre egen livssituasjon.

Tilnærming

Det er mange ulike tilnærminger til psykologisk behandling, og nedenfor er stikkordsmessig omtalt enkelte interesseområder og tilnærminger som det er faglig grunnlag for å hevde at er til hjelp og vil som oftest medføre bedring:

  • Kognitiv terapi, gjerne knyttet til angst og depresjon
  • Mentaliseringsbasert terapi med formål å bedre følelsesregulering, identitet og samspill med andre mennesker.
  • Psykoedukasjon, hvor formålet er å tilføre klienten kunnskaper om egne psykologiske vansker for i neste omgang å utforske alternative måter å reagere på som kan redusere vanskene og som over tid kan føre til bedret livskvalitet.

J.A. Robstad har lang erfaring innen arbeidspsykolog, (personlig utvikling, coaching, endringsprosesser, stressbelastning). Han har de siste par årene også jobbet med rus- og avhengighetsproblematikk og er i dag ansatt som psykolog ved et Distrikts Psykiatrisk Senter i Hordaland.

Offentlig autorisasjon som psykolog

Psykolog er en beskyttet tittel og krever offentlig godkjennelse fra Helsedirektoratet.
Dette er en garanti og bekreftelse på at psykologer som yrkesgruppe har et høyt faglig nivå. Du kan som pasient komme direkte til psykolog uten henvisning og således få raskt tilgang til hjelp for dine psykiske plager.

Sykemelding eller hjelp til andre helsetjenester

Dersom det er ønskelig fra pasientens side kan psykolog samarbeide med for eksempel fastlege eller andre for at den enkelte skal få best mulig helsehjelp.
Ved behov for sykemelding eller henvisninger til annen helsetjeneste kan psykolog inngå samarbeid med for eksempel fastlege etter samtykke fra klienten.

Psykologutdanningen

Psykologutdanningen i Norge tar seks år og er en universitetsutdannelse. De siste årene av studiet inneholder en stor andel praktisk arbeid som psykolog under veiledning av spesialistpsykologer. 

Hvordan bastille time og oppnå kontakt med psykolog

Du trenger ikke henvisning for å ta kontakt og bestille time. Du kan ta direkte kontakt med NEMUS Nesttun, tlf. 55130700

Samtalene varer vanligvis i 50 minutter. Enkelte ganger kan det være hensiktsmessig å bruke mer sammenhengende tid (1 til 2 timer) for raskest mulig å komme i gang med behandlingsarbeidet, og dette kan avtales med den enkelte.
Ingen refusjonsordning, dvs du må som klient betale for konsultasjonene.
Hvis du har behov for øyeblikkelig hjelp, ta kontakt med din fastlege eller ring legevakt (hele døgnet).

Det finnes mye god og nyttig informasjon om de ulike terapeutiske tilnærminger på internett generelt, og her anbefales spesielt hjemmesidene til Norsk Psykologforening, Helsedirektoratet og Helsebiblioteket ( > psykisk helse).

JoomShaper

Ved å bruke vår nettside, samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler. For å finne ut mer om informasjonskapslene vi bruker, se vår personvernerklæring.