Fysioterapeut Nittedal

Vi har fysioterapeut sentralt i Nittedal ved Mosenteret. En fysioterapeut kan:

  • Utføre undersøkelse og behandling uten henvisning fra lege.
  • Forebygge og behandle skader og sykdommer som gir smerter og/eller nedsatt funksjon i muskel- og skjelettsystemet.
  • Jobber tett sammen med andre helsepersonell som fastlege, spesialister og kiropraktorer.

Hva gjør en fysioterapeut?

Undersøkelse:

  • Hos NEMUS vil en behandling hos fysioterapeut alltid starte med en grundig undersøkelse og funksjonsvurdering som legger grunnlag for videre behandling. Dette innebærer kartlegging av sykehistorie, bevegelsesanalyse, spesifikke tester/undersøkelser og vurdering av dette i sammenheng med pasientens livssituasjon (arbeid, aktivitetsnivå etc.). Ut i fra dette blir det satt en diagnose og dannet konkrete mål og delmål for behandlingen.
  • Dersom fysioterapeuten ser behov for mer informasjon for å finne årsaken til dine plager, samarbeider de tett med kiropraktorer som kan henvise til røntgen/CT/MR eller legespesialist.

Behandling og forebygging:

Hva kan en fysioterapeut hjelpe deg med?

Vår fysioterapeut

Erik Amlien:

  • Spesialkompetanse innen idrettsskader og skadeforebyggende trening

Interesseområder:

  • Idrettsskader
  • Langvarig smerte
  • Skulder- og nakkeplager
  • Kne