Helsegruppen NEMUS

Presentasjon av forelesere ifm legekurs 9. og 10. mars 2018

9. og 10. mars 2018 arrangerer Sandvika Nevrosenter, Helsegruppen NEMUS og Legeforeningen kurs for allmennleger med tittelen «Tverrfaglig utredning og behandling av hodepine-, migrene- og nakkepasienter». Kurset er godkjent av legeforeningen for 16 kurstimer.

Vi er stolte av å presentere følgende forelesere:

Anne Christine ( Tine) Buckley Poole er allmennlege med en lidenskapelig  interesse for behandling av hodepine og migrene. I 1998 etablerte hun Norges første tverrfaglige migreneklinikk på Sjølyst i Oslo, og har siden januar 2014 vært med på å bygge opp hodepineteamet ved Sandvika Nevrosenter der hun er aktiv både klinisk og forskningsmessig. Hun har vært leder av HCPC Norge (Headache care for Practicing Clinicians)  siden etableringen i 1999 der formålet er bedre forståelse og kunnskapsformidling av hodepine og migrene i Norge, og fra 2016 er hun også styreleder for Norsk Hodepineselskap. Hun har gjennom årene hatt en utstrakt kurs- og foredragsvirksomhet, og hun utgav boken Migrene i 2011 - et verktøy for den som sliter med migrene selv, kjenner noen med migrene og for alle de som har pasienter med hodepine.

Dr. med. Aud Nome Dueland er avtalespesialist i nevrologi. Hun har sin nevrologiutdannelse fra Rikshospitalet og Ullevål, og gjorde sitt doktorgradsarbeid i nevrovirologi ved University of Colorado Health Sciences Center i Denver, CO, USA.  Hun har de siste 15 årene arbeidet ved Sandvika Nevrosenter, som er den største gruppepraksisen i nevrologi i Norge. Hun har opparbeidet seg stor erfaring og kunnskap om hodepinediagnostikk og – behandling, og er også interessert i generell smertebehandling. Hun har deltatt i flere kliniske studier og er aktiv foredragsholder, bl.a. i kurs i regi av HCPC Norge (Headache Care for Practicing Clinicians) og Den Norske Legeforening. 

Cecilie Krage Øverås er kiropraktor MNKF ved NEMUS Trondheim. Hun har siden hun graduerte i 2000 jobbet i tverrfaglige miljø i primærhelsetjenesten og også hatt spesiell interesse for nakkeplager og hodepine.  Hun fullførte i 2015 en mastergrad i diagnostisk ultralyd på muskel-skjelett ved AECC/University of Bournemouth, UK. Hovedoppgaven her var et reliabilitet studie på bruk av ultralyd til vurdering av nakkemuskulatur. I januar 2017 satt hun i gang med PhD ved Syddansk Universitet. Hun har tidligere hatt diverse verv i NKF. Hun har deltatt i undervisning av medisinstudenter ved NTNU og har holdt diverse foredrag bl.a ved Nidaroskongressen. Hun sitter i dag i styret til forskningsstiftelsen Et Liv i Bevegelse (ELiB).

Haakon Engzelius er kiropraktor MNKF og jobber til daglig på NEMUS Bryn i Oslo. Ved siden av sin kliniske hverdag holder han foredrag om blant annet kiropraktikk, tverrfaglig samarbeid, svimmelhet og hodepine for leger, kiropraktorer, turnuskandidater og fysioterapeuter. Han jobber også som sakkyndig for Norsk Pasientskade Erstatning (NPE), Pasientklagenemda og Helsetilsynet.Han er for tiden nestleder i Etisk Råd i Norsk Kiropraktorforening.

Martin Herneblad-Due er kiropraktor MNKF ved NEMUS Asker Sentrum. Helt siden han graduerte i 2002 har han hatt en stor interesse for diagnostikk, behandling og forebygging av hodepine. Utenfor klinikken har han vært informasjonsansvarlig i Norsk Kiropraktorforening, sittet i huspanelet i NRK Puls som muskelskjelettrådgiver og deltok i flere sendinger mellom 2009-2011. I tillegg har han bidratt i forebyggende sykmeldingsarbeid i Helsedirektoratet under utarbeidelsen av Faglig veileder for sykmeldere. Han holder også kurs for leger, tannleger og annet helsepersonell innen blant annet kommunikasjon, kjeverelaterte plager, hodepine og forebyggende tiltak.

Øistein Holm Haagensen er kiropraktor MNKF. Han har jobbet i privat praksis i 27 år og har 7 av disse årene hatt deltidsstilling ved Nakke- ryggpoliklinikken ved Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering, OUS, Ullevål. I egen klinikk er tverrfaglig samarbeid vektlagt. Har fullført videreutdanning (MSc) i diagnostisk ultralyd med hovedvekt på muskel/skjelett. Han er også kurset i behandling av kjeve/kranie relaterte lidelser og behandling av bløtvev/bindevev med Graston teknikk. Han har hatt en rekke verv i Norsk Kiropraktorforening, Europeisk Kiropraktor Union og European Academy of Chiropractic og er for tiden styremedlem ved Anglo-European College of Chiropractic ved Bournemouth University, der han også sitter som leder for profesjonens råd.

Ph.D Bjarne Lied spesialist i ortopedisk kirurgi og nevrokirurgi. Nevrokirurg ved Oslofjordklinikken i Sandvika og Sandnes. Spesialist i ortopedisk kirurgi fra Drammen Sykehus. Spesialist i Nevrokirurgi fra Oslo Universitetssykehus avdeling Rikshospitalet og Ullevål. Doktorgrad fra Universitetet i Oslo til temaet, "Komplikasjoner og resultater ved kirurgi for degenerative nakkelidelser".
Har deltatt i flere studier og publiserer aktivt i internasjonale tidsskrifter.

 

JoomShaper

Ved å bruke vår nettside, samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler. For å finne ut mer om informasjonskapslene vi bruker, se vår personvernerklæring.