Månedens NEMUSING (Juni)

Benita Magnussen som månedens NEMUSing! 

Benita er klinikksjef på NEMUS Bryn og NEMUS Skøyen, men hun startet som resepsjonist på Bryn. Det viste seg raskt at hennes kapasiteter langt overgikk våre forventninger og hva vi med rimelighet kunne ønsket oss av en ansatt. Hun har, som ingen andre, vist en evne til å se oppgaver som må løses for deretter enten å løse dem selv uten å spørre, eller komme med forslag til løsninger og forbedringer på klinikkene våre. 

Benita ser med andre ord aldri problemer, bare utfordringer og løsninger. Fra hardware til software, kundeservice eller administrative utfordringer. Hun er den første alle spør og det er sjeldent hun må melde pass. 

Som person er hun sola selv og det skal godt gjøres å klare og komme på kant med henne eller stresse henne så mye at det merkes på henne. Hennes største utfordringer er at hennes godartede «OCD» gjør det vanskelig å ta skikkelig ferie fra jobben, og at hun ikke trives på en scene i spotlighten. 

Det siste har vært en utfordring da hun flere ganger har vært dratt mellom sceneskrekk og det å dele kunnskap og erfaringer i plenum på NEMUS-samlinger og kick-off. Det er få andre ting enn å «ta en for NEMUS-laget» som kunne fått henne opp på en scene, men hun har takket JA hver gang! 

Benita er rett og slett en vi alle ser opp til på klinikkene våre, både leietakere, eiere og andre ansatte. 

Benita er lagspilleren du alltid kan stole på. 

Benita er «fix’ern» som alltid redder dagen når lyset har gått hos en av oss andre. 

Benita er ærlig, pro-aktiv, engasjert, arbeidsom, «serviceminded» og ikke minst veldig blid!

Benita er NEMUSing med gullskrift