Muskelskade – fra skade til normalt muskelvev

Bløtvevsskade kan forekomme ved f.eks. en overtråkk, en lårhøne, en forstuing eller en vridning av et ledd eller en kroppsdel. Når du får en bløtvevsskade gjennomgår kroppen en tilhelingsprosess for å lege området. Vanligvis forsøker man å kategorisere fasene i tilhelingen basert på tid. Fasene kan gå over i hverandre og kan være individuelt betinget ut i fra skadeomfang og håndtering.

Denne artikkelen er oversatt fra https://physioworks.com.au/treatments-1/what-are-the-phases-of-a-soft-tissue-injury

Akuttfase – beskyttelsesfasen

En bløtvevsskade betegnes som akutt fra skaden inntreffer og så lenge hevelsen og blødningen i vevet er på sitt verste. Kroppen forsøker i denne fasen å beskytte kroppen og skadeområdet, f.eks. ved at det gjør vondt å gå på en ankel rett etter et overtråkk. Normalt avtar akuttsymptomene etter 2-4 dager, men dette kan altså variere noe ut i fra situasjon og håndtering.

Subakutt – reparasjonsfasen

En bløtvevsskade betegnes som subakutt når overgangen fra akuttfasen til å reparere skadeområdet starter. Denne fasen kan vare opp til seks uker. Kroppen forsøker nå å reparere skadet vev og reduserer samtidig behovet for å beskytte området ettersom nytt vev modnes. Det gjør altså mindre vondt å belaste ankelen etter noen dager.

Siste fase– remodelleringsfasen

Reparasjonsprosessen stanser ikke magisk opp seks uker etter skaden. Tilheling er et kontinuum, hvor fasene kan gå over i hverandre og prosessene fortsetter. Seks uker etter en muskelskade er nytt vev som regel tilnærmet normalisert, men ettersom du begynner å øke de fysiske kravene og bruke muskelen mer aktivt, vil du kjenne at du ikke er like sterk og fleksibel som du var før skaden. Når kroppen oppdager at den reparerte strukturen ikke er sterk nok, vil den automatisk fortsette å stimulere nytt vev som skal støtte og styrke vevet til det kan møte de kravene du stiller gjennom fysisk aktivitet og bevegelse i hverdagen. Det kan for eksempel være å gå fjelltur i ulendt terreng tre måneder etter en overtråkk, der ankelen tåler belastningen uten å bli sår eller stiv. Dette kan kreve gradvis tilvenning og progresjon. Perioden mellom seks uker og tre måneder kalles remodelleringsfasen.

Over 3 måneder  – fortsatt reparasjon og remodellering

Selv om siste fase per definisjon er over, fortsetter bløtvevet å få mikroskader ved normal bruk og aktivitet – og det fortsetter å reparere og remodellere seg. Slik møter kroppen de spesifikke kravene du stiller, og slik kan du trene deg sterkere og tilvenne kroppen nye utfordringer.

Hvordan gjøre riktig tiltak basert på fasene over?

Tiltak ved en bløtvevsskade vil variere ut i fra skadeomfang, situasjon og hva du skal tilbake til. Våre fysioterapeuter er gode på å kartlegge skaden din og gi deg det mest optimale belastningsregimet for aktuelle fasen i din situasjon.