Vil du jobbe hos oss?

Muskel- og skjelettplager er det største helseproblemet i verden, og står i Norge for den viktigste årsaken til sykefravær og uførhet. Vi hjelper akkurat disse pasientene med å få en bedre hverdag.

NEMUS står for NErve, MUskel, Skjelett, og er en tverrfaglig helsegruppe med 34 klinikker fordelt på alle de største byene og flere tettsteder i Norge. Per i dag er vi den tverrfaglige helsekjeden innen muskel- og skjelettbransjen med flest klinikker og størst geografisk spredning.

Administrasjonen i NEMUS:

Vi har per dags dato ingen ledige stillinger i NEMUS administrasjonen, men send gjerne en åpen søknad til sofie@nemus.no

Klinikker i NEMUS:

NEMUS Skøyen søker etter massasjeterapeut. Se link til stillingsutlysninger her

NEMUS Nittedal søker etter fysioterapeut. Se link til stillingsutlysning her

NEMUS Storo søker etter fysioterapeut. Se link til stillingsutlysning her