Helsegruppen NEMUS

- En internasjonal multidisiplinær konsensus rapport 

De siste 10 år har det vært en økende prevalens av diagnostiserte pasienter med FAI-syndrom og parallelt med dette har det kommet stadig flere publikasjoner på området. I tråd med den økende diagnostiseringen av tilstanden blir ulike behandlingsintervensjoner brukt i stadig høyere grad uten at det ligger klare retningslinjer til grunn for dette. Dette har skapt stor bekymring i fagmiljøene.
Det ble satt sammen en arbeidsgruppe bestående av erfarne klinikere og akademikere på området og pasienter med ulik etnisitet. Under følger forskerspørsmålene og et resume av svarene som det var konsensus om i arbeidsgruppen:

  • Hva er FAI syndrom?

FAI er en bevegelsesbasert klisnisk tilstand i hoften med en triade av symptomer, kliniske tegn og bildediagnostiske funn. Tilstanden beskrives som prematur kontakt mellom proksimale femur og acetabulum.

  • Hvordan skal FAI bli diagnostisert?

Symptomer, kliniske tegn og bidediagnostiske funn må være tilstede for å stille diagnosen. Symptomer er ofte stillingsbestemte eller bevegelsesrelaterte smerter i hofte eller lår. Kan også oppleve smerter i sete og rygg. Andre symptomer er klikking, låsing og stivhet i hofteleddet.
Det er krav til flere kliniske tegn for å stille diagnosen. Hofte impingment test (FADIR – fleksjon, adduksjon og internrotasjon) er sensitiv, men ikke spesifikk. Ofte nedsatt leddbevegelighet, spesielt i fleksjon og internrotasjon. For bildediagnostikk anbefales initialt konvensjonell RTG og MR dersom man mistenker brusk - eller intraartikulær skade.

  • Hva er optimal behandling for tilstanden?

FAI kan bli behandlet gjennom konservativ behandling, rehabilitering eller kirurgisk. Valg av intervensjon må skje individuelt, men det skal tas høyde for at alle tre intervensjoner har en plass i behandling og oppfølging av pasienten.

  • Hva er prognosen for FAI?

For pasienter som gjennomgår behandling for FAI er prognosen relativt god og de opplever ofte at de kan gjenoppta full aktivitet og sport. Uten behandling vil symptomene trolig bli verre. Langtids prognosen for denne pasientgruppen er ikke kartlagt. Det ses en mulig sammenheng mellom funn av CAM -impingment og tidlig atrose i hofteleddet.

  • Hvordan skal en asymptomatisk pasienten med impingment (Cam/Pincer) bli håndtert?

Det er usikkert hvilke individer med disse morfologiske forandringene som vil utvikle FAI. I noen risikogrupper kan det være fornuftig med preventive aktive tiltak, eks toppidrettsutøvere i fotball.

  • Hvilke objektive mål skal en benytte seg av under behandling av FAI?

Pasientbaserte rapporteringsskjemaer som er spesifikt designet og godt validert for objektive mål; eks The international Hip Outcome Tool (iHOT), Hip and Groin Outcome Score(HAGOS) and Hip Outcome Score (HOS), er anbefalt.

I tiden som kommer bør det jobbes for ytterligere å bedre de diagnostiske kriteriene for diagnosen, undersøke det naturlige forløpet av FAI gjennom langvarige prospektive studier,  samt se nærmere på effekten av de ulike intervensjoner og sammenlikne disse.

JoomShaper

Ved å bruke vår nettside, samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler. For å finne ut mer om informasjonskapslene vi bruker, se vår personvernerklæring.