Helsegruppen NEMUS

Subacromialt impingement syndrom beskrives som en sammensatt problemstilling med komplekse kliniske symptomer og radiologiske funn. Fellesnevneren synes å være funn relatert til kompresjon av rotatorcuffens muskler og sener, og det er antatt å være en av de vanligste årsakene til skuldersmerter. Det er en tilstand som har stor økonomisk samfunnspåvirkning da den ofte rammer arbeidsdyktige.

Det finnes flere alternativer for behandling av subacromial impingement, bl.a. kirugiske intervensjoner, informasjon, trening, trykkbølgebehandling og akupunktur. Kirurgi innebærer sannsynligvis en økt risiko for komplikasjoner i tillegg til å være en større samfunnsøkonomisk belastning. Det bør derfor foreligge et evidensbasert grunnlag for å velge denne intervensjonen over konservativ behandling.

Dette studiet har 1) identifisert kontrollerte og randomiserte, samt kontrollerte og ikke-randomiserte studier som sammenligner effekten av kirurgisk og ikke-kirurgisk behandling av subacromial impingement (stadie II), 2) vurdert kvaliteten på disse studiene og 3) gjort en metaanalyse av resultatene.

Kvaliteten på studiene ble evaluert ved bruk av PICO – populasjon, intervensjon, sammenligning og resultat. Det ble brukt følgende søkemotorer: Cochrane Controlled Trial Register, MEDLINE, EMBASE, CINAHL og Science Citation Index database. Alle språk og årstall ble inkludert.

Totalt syv RCT’er ble vurdert å oppfylle kravene til systematisk review.

 

Denne metaanalysen konkluderer med moderat evidens for den samme effekten på smerteintensitet når man sammenligner kirurgisk og konservativ behandling av subacromial impingement i skulder. Ingen av de inkluderte studiene viste at den ene behandlingsmetoden var overlegen den andre.  Dette er i tråd med tidligere funn, men metaanalysen har svakheter, bl.a. få studier og forskjellige evalueringsmål i studiene. Intervensjonen i kontrollgruppen ved konservativ behandling varierte også i stor grad. Grunnet tilnærmet lik effekt av kirurgi og konservativ behandling av subacromial impingement stadie II, men økt kostnad og risiko for komplikasjoner ved kirurgi, anbefales konservativ behandling som førstevalg.

 

 

JoomShaper

Ved å bruke vår nettside, samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler. For å finne ut mer om informasjonskapslene vi bruker, se vår personvernerklæring.