Helsegruppen NEMUS

Slitasjeforandringer årsak til smerte?

Korsryggsmerte forekommer hyppig i industrialiserte land, hvor opp mot to av tre voksne rammes i løpet av livet. Ryggsmerte er assosiert med høye kostnader innenfor helsevesenet og har vesentlige samfunnsøkonomiske konsekvenser som følge av tapt produksjon på grunn av smerte-assosiert funksjonstap. Omfanget av MR- og CT-undersøkelser, foreskrevet for å vurdere pasienter med korsryggsmerte, øker stadig. Funn som diskusdegenerasjon, hypertrofi av fasettledd og diskusprotrusjon blir ofte tolket som årsak til ryggsmerte, og leder videre til medisinske og kirurgiske intervensjoner som ikke nødvendigvis medfører smertelette.

I hvor stor grad forekommer slitasjeforandringer hos symptomfrie?

På bakgrunn av det store antallet bildediagnostiske undersøkelser som foretas, for å bestemme årsaken til smerte, er det viktig å vite forekomsten av degenerative forandringer påvist gjennom bildeundersøkelser også hos asymptomatiske personer. En slik informasjon vil hjelpe både klinikere og pasienter til å vurdere viktigheten av degenerative funn ved bildediagnostikk.

Studiet

Et litteraturstudie av W. Brinjikji et. al. i 2015 har forsøkt å finne den alders-bestemte forekomsten av forskjellige MR- og CT-funn assosiert med degenerativ ryggsykdom hos asymptomatiske personer. Følgende funn er undersøkt svarende til korsrygg: diskusdegenerasjon, signaltap i diskus, høydereduksjon av diskus, diskusbukning, diskusprotrusjon, annulare fissurer, degenerasjon av fasettledd og spondylolistese. Databasene EMBASE, MEDLINE og Web of Science er anvendt for å søke etter artikler publisert i periodene 1946-2014 og 1988-2014.

Resultater av studiet

Studiet inkluderer 33 artikler, hvor bildediagnostiske funn er rapportert på til sammen 3110 asymptomatiske personer.

Prevalensen av diskusdegenerasjon hos asymptomatiske viser seg å være fra 37% hos 20-åringer til 96% hos 80-åringer, med en stor økning opp mot 50 års alder(80%). Tilsvarende er signaltap i diskus til stede hos mer enn halvparten av personer eldre enn 40 år og hos 86% av personer i 60-årene. Høydereduksjon av diskus er moderat prevalent blant unge personer, og øker med omkring 1% per år. Diskusprotrusjon og annulare fissurer er moderat prevalent på tvers av alle aldersgrupper, men øker ikke nevneverdig med alder. Studien rapporterer sjeldne tilfeller med degenerasjon av fasettledd hos unge personer(4-9% hos personer i aldersgruppen 20år og 30år), men prevalensen øker kraftig med alderen. Spondylolistese er et sjeldent funn hos asymptomatiske personer frem til 60 års alder, hvor prevalensen er 23%, her ses en betydelig økning i aldersgruppene 70 og 80 år.

Forfatternes konklusjon

Degenerative forandringer i ryggen, påvist gjennom bildediagnostikk, finnes hos en stor andel av asymptomatiske personer og øker med alderen. Mange bildediagnostiske funn er sannsynligvis en del av normale aldringsprosesser og ikke assosiert med smerte. Disse bildediagnostiske funnene må vurderes i sammenheng med pasientens kliniske presentasjon.

Table 2

Age-specific prevalence estimates of degenerative spine imaging findings in asymptomatic patients

 

Age (yr)

 

Imaging Finding

20

30

40

50

60

70

80

Disk degeneration

37%

52%

68%

80%

88%

93%

96%

Disk signal loss

17%

33%

54%

73%

86%

94%

97%

Disk height loss

24%

34%

45%

56%

67%

76%

84%

Disk bulge

30%

40%

50%

60%

69%

77%

84%

Disk protrusion

29%

31%

33%

36%

38%

40%

43%

Annular fissure

19%

20%

22%

23%

25%

27%

29%

Facet degeneration

4%

9%

18%

32%

50%

69%

83%

Spondylolisthesis

3%

5%

8%

14%

23%

35%

50%


Prevalence rates estimated with a generalized linear mixed-effects model for the age-specific prevalence estimate (binomial outcome) clustering on study and adjusting for the midpoint of each reported age interval of the study.

JoomShaper

Ved å bruke vår nettside, samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler. For å finne ut mer om informasjonskapslene vi bruker, se vår personvernerklæring.