Helsegruppen NEMUS

En RCT-studie med 272 deltagere undersøkte og sammenlignet effekten av manipulasjonsbehandling, medikamentell behandling og egentrening med for pasienter med nakkesmerter. Manipulasjonsbehandling, og også egentrening, kom bedre ut enn medikamentell behandling. Det var lite forskjell mellom effekten av manipulasjonsbehandling og egentrening.

For å bli rekruttert til studien måtte pasientene være mellom 18 og 65 år og ha vært plaget med nakkesmerter siste 2-12 uker. Pasientene ble undersøkt av helsepersonell for å utelukke andre enn mekaniske årsaker til nakkesmertene og ble deretter randomisert til et av tre behandlingsforløp.

Gruppe 1 fikk manipulasjonsbehandling, kombinert med rådgivning og massasje etter behov slik dette ble vurdert av kiropraktoren.

Gruppe 2 fikk behandling hos lege med fokus på medikamentell behandling, kombinert med rådgiving om aktivitet slik legen fant det hensiktsmessig. Pasientene fikk etter legens vurdering betennelsesdempende , smertestillende eller muskelavslappende medisiner eller kombinasjoner av disse.

Gruppe 3 fikk et treningsprogram for egentrening. Dette ble gjennomgått i løpet av to 1-times konsultasjoner med terapeut. Hovedfokus var på enkle øvelser for mobilisering av nakke og skuldre. Øvelsene skulle gjøres 6-8 ganger om dagen. De to timeslange konsultasjonene inneholdt også en gjennomgang av anatomi,  samt undervisning om holdning og ergonomi ifm daglige aktiviteter.

Behandlingene skulle vare i opp til 12 uker om dette ble funnet indikert av behandlende helsepersonell. Resultat av behandlingen ble målt ved hjelp av en rekke forskjellige spørreskjemaer og i tillegg ble nakkens bevegelighet undersøkt etter 4 og 12 uker. Effekt ble målt etter 2,4,8,12, 26 og 52 uker.

Gruppen som fikk manipulasjonsbehandling hadde bedre resultat enn gruppen behandlet med medisiner stort sett på alle måleparametre  både på kort og på lang sikt. Gruppen som gjorde egentrening kom også bedre ut enn gruppen behandlet medikamentelt, med unntak av  egenrapportert smerte der det på tilnærmet alle målepunkter ikke var signifikant forskjell mellom disse to gruppene. Mellom gruppen som fikk manipulasjonsbehandling og gruppen med egentrening var det stort sett ikke signifikant forskjell på resultatene.  

Det ble ikke rapportert noen betydelig bivirkninger eller uønskede effekter av noen av behandlingene, men det var noe mer rapportering av bivirkninger i gruppen behandlet med medikamenter enn i de andre to gruppene.

Denne studien identifiserte ikke subgrupper; dvs den identifiserte ikke eventuelle undergrupper av pasienter som kunne se ut til å respondere bedre på en av behandlingstypene.

Spinal manipulation, medication, or home exercise with advice for acute and subacute neck pain: a randomized trial. Bronfort, G., Evans, R., Anderson, AV., Svendsen, KH. Et al

Annals of Internal Medicine 2012, Jan3; 156.

 

JoomShaper

Ved å bruke vår nettside, samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler. For å finne ut mer om informasjonskapslene vi bruker, se vår personvernerklæring.