Jeg har henvisning. Kan jeg bruke den hos dere?

NEMUS består av private klinikker, og du kan komme direkte til oss uten henvisning. Likevel er det mange leger som henviser til både fysioterapeut og kiropraktor hos oss, for behandling av artrose, revmatisme, post-operativ rehabilitering og vanlige skulder-, rygg- og nakkeplager.

Mange har henvisning fra legen for å få redusert pris på behandling. Derfor opplyser vi om reglene for henvisning til kiropraktor og fysioterapeut, så du kan ta en informativt valg hvor du vil gå til behandling.

Henvisning til kiropraktor

Du trenger ikke henvisning for å gå til kiropraktor. Alle kiropraktorpasienter i Norge får automatisk dekket en del av behandlingen gjennom trygdeandel, uavhengig av om du er henvist eller ikke. I praksis betaler du egenandelen hos kiropraktoren, og kiropraktoren mottar trygdeandelen som direkte oppgjør fra HELFO. Trygdeandelen er rundt 10-20% av egenandelen. Se her for oppdaterte regler rundt henvisning og trygdeandeler til kiropraktor.

Henvisning til fysioterapeut

Dersom du har henvisning til fysioterapeut, kan du få visse økonomiske fordeler ved å benytte en fysioterapeut med avtale. I NEMUS er det kun NEMUS Kongsvinger som har fysioterapeuter med trygderefusjonsavtale.

Tidligere kunne du få gratis behandling for visse diagnoser, blant annet artrose i vektbærende ledd (hofteartrose og kneartrose), revmatisme, bekkenløsning og post-operativ rehabilitering. Diagnoselisten er nå fjernet. Du må betale en egenandel, selv med henvisning. Egenandelstaket er på 1990,-. Etter dette beløpet kan du få Frikort og gratis behandling.

Gratis behandling fra og med første konsultasjon gjelder kun behandling av barn under 16 år og hvis du har et yrkesskadevedtak fra NAV.

Se her for oppdatert informasjon om trygdeandeler til fysioterapeut.

Har du henvisning til fysioterapeut, og ønsker å gå til oss?

Mange pasienter velger å gå til behandling hos en NEMUS-fysioterapeut, selv om de har henvisning. De vanligste grunnene er at vi har kort ventetid og fysioterapeutene har høy kompetanse. Etter at diagnoselisten er fjernet, er også forskjellen i pris med og uten henvisning mindre enn den var tidligere. For oversikt over klinikkenes egenandeler, se på klinikken i nærheten av deg under enten ”timebestilling” eller ”kontakt oss”.

Selv om det ikke er behov for henvisning hos oss, er det fint om du tar den med hvis du likevel har mottatt den av din lege. Henvisningen kan inneholde informasjon som kan bidra positivt til din oppfølging.

Vi ønsker deg velkommen til oss – med eller uten henvisning!