Primærkontakt

I NEMUS har vi primærkontakt på hver klinikk. Alle klinikker har kiropraktor. Noen har også manuellterapeut eller ortoped. Dette innebærer at du som pasient kan komme direkte til dem uten legehenvisning, og bli fulgt opp med utredning, behandling og forebygging av dine nerve-, muskel- og skjelettplager.

Henvisning

En viktig del av primærkontaktrollen er samhandling med andre helseaktører. I de tilfellene du har behov for annen vurdering, kan de henvise til spesialist. Tett dialog med din fastlege er nødvendig i mange tilfeller, dersom du tillater dette. De kan også henvise til fysioterapi for videre oppfølging.

Tilrettelegging på arbeidsplassen

I de tilfellene primærkontakten ser at arbeidsplassen er med på å forsterke dine nerve-, muskel- og skjelettplager, kan de hjelpe deg med forebyggende råd og tilrettelegging slik at du fungerer best mulig på jobb.

Samhandling med NAV og din arbeidsgiver er ofte viktig i forbindelse med tilretteleggingen. Noen ganger kan en sykmelding være nødvendig. Kiropraktoren og manuellterapeuten kan sykmelde i opptil 12 uker. Statistikken viser at de sykmelder sjelden og kortvarig, men når det er nødvendig.

Henvisning til bildediagnostikk

En primærkontakt kan rekvirere til billeddiagnostiske undersøkelser, slik som røntgen, MR, CT og ultralyd. Ultralyd er for øvrig et område flere av kiropraktorene og manuellterapeutene i Helsegruppen NEMUS benytter i sin daglige diagnostikk.

Trygderefusjon

Som primærkontakt har alle kiropraktorer direkte oppgjør med trygden. Det vil si at alle pasienter får deler av behandlingen dekket av NAV.

De fleste leger og manuellterapeuter har også trygderefusjonsavtale.

Se HELFOs sider for mer informasjon om gjeldende regler og takster