Samarbeidspartnere

NEMUS gir medlemmer av Hodepine Norge fordeler.

Hodepine Norge er et landsomfattende uavhengig forbund som skal organisere og arbeide for at alle som lider av migrene eller andre hodepinesykdommer får et meningsfullt og velfungerende liv.

Hodepine Norge skal nå ut til de som sliter med migrene og andre hodepinesykdommer, og hjelpe dem med kunnskap om egen sykdom, hjelp til selvhjelp og behandlingsmuligheter.

Forbundet skal være en pådriver overfor myndighetene, slik at denne pasientgruppen sikres akseptable muligheter for riktig diagnostikk og optimal behandling, og bidra til at denne pasientgruppen i størst mulig grad kan delta i yrkeslivet.

Helsegruppen NEMUS har prioritert hodepine som et satsingsområde i mange år, og har samarbeidet med leger og nevrologer med høy anerkjennelse i fagmiljøet, blant annet Tine Poole og Aud Nome Dueland. NEMUS har i samarbeid med de samme legene arrangert kurs for allmennleger som har vært godkjent av legeforeningen. NEMUS har i tillegg avhold intern etterutdanning av terapeutene for å sikre god og moderne oppfølging av hodepinepasienter.

Med dette fokuset ønsker NEMUS å gi medlemmene i Hodepine Norge en fordel på våre klinikker.

  • Medlemmer i pasientforbundet «Hodepine Norge» tilbys 10% rabatt på alle tjenester på alle klinikkene i Helsegruppen NEMUS

Vi ønsker medlemmene i «Hodepine Norge» velkommen til Helsegruppen NEMUS!

Klikk her for en oversikt over alle våre klinikker.