Tverrfaglig samarbeid

Det viktigste for oss er at pasientene får rett behandling til rett tid. Da er det en stor fordel med et godt nettverk og tverrfaglig innstilling. Klinikkene i NEMUS har sterkt fokus på dette gjennom tett samarbeid med andre helseaktører utad men også internt i klinikkene.

Totalt ser vi over 200 forskjellige diagnoser. Pasienter kommer til oss med akutte, eller langvarige, enkle eller sammensatte plager – hver historie er unik. Gjennom en tydelig tverrfaglig profil finner vi den behandlingsformen som passer deg og dine plager best.

Alle klinikkene har kiropraktor og fysioterapeut.  Noen tilbyr i tillegg ortoped, psykolog, manuellterapeut, ernæringsfysiolog, massør og akupunktør.

Selv om vi er tverrfaglige, kan én behandlingsform være nok for mange plager, for eksempel hos kiropraktor eller fysioterapeut. Din kiropraktor eller fysioterapeut skreddersyr din behandling som ofte omfatter flere typer teknikker som er tilpasset hver enkelt pasient, alt avhengig av bl.a. sykehistorie, diagnose og alder.

De gangene det er nødvendig med tverrfaglighet har alle terapeutene i NEMUS god oversikt over de ulike fagområdene innen helse, og vet når det er nyttig å samarbeide med andre helseaktører. Felles for alle behandlerne er å bedre funksjon og redusere smerte i bevegelsesapparatet gjennom en moderne behandlingstilnærming.

Henvisning ved behov
I de tilfeller vi på klinikkene ikke kan hjelpe har vi flere eksterne samarbeidspartnere. Med din tillatelse kan god dialog med din fastlege være nyttig. Kiropraktorene, manuellterapeutene og legene i NEMUS kan henvise til spesialistvurderinger der det er nødvendig. I tillegg kan de sykemelde og rekvirere billeddiagnostiske undersøkelser som MR, CT, røntgen og ultralyd.

Kontakt oss gjerne på e-post on.sumen@tsop eller ring din lokale NEMUS-klinikk hvis du har spørsmål om behandlingsalternativer og tverrfaglig samarbeid.

Du finner også mye nyttig informasjon om utredning, behandling og forebyggende tiltak på våre diagnosesider, på sidene som beskriver våre behandlingsformer og under råd og øvelser.