Helsegruppen NEMUS

Spørsmål om fysioterapi

Hva gjør en fysioterapeut?

 • Fysioterapeuter bruker mange ulike behandlingsformer. Noen av de nevnes her:
 • Treningsveiledning på individ eller gruppenivå (tilrettelegging av trening tilpasset den enkeltes behov). Her kan man ta i bruk ulike typer hjelpemidler som slynge, vekter, treningsballer osv.
 • Rehabilitering / opptrening etter skade i muskelskjelett apparatet.
 • Holdningsveiledning (korrigering av holdningsfeil og innlæring av gode vaner)
 • Arbeidsplassvurdering (vurdering og tilrettelegging av arbeidsplassen slik at belastningen på kroppen reduseres)
 • Tøyninger og mobilisering (tøyninger av muskler og sener og mobilisering i ledd)Taping for å korrigere feilstillinger i ledd ,”erstatte” slakke leddbånd etter skade eller for å henholdsvis stimulere eller hemme muskelaktivitet.

  Gir fysioterapeuter treningveiledning?

 • Ja, til alle typer idrett,  skader, tilbakevendende og langvarige plager. I tillegg til å veilede pasienten i hvilke øvelser som er riktige, instruerer vi nøye i utførelsen av disse så de er tilpasset den enkeltes behov. Vi lærer pasienten hva som skjer med kroppen under trening og aktivitet.

Finnes det ulike typer fysioterapeuter?

 • Fysioterapi er en grunnutdannelse på 4 år. Etter dette kan man spesialisere seg i ulike retninger. Noen av retningene er:
 • Psykomotorisk fysioterapeut
 • Manuellterapeut
 • Barnefysioterapeut
 • Idrettsfysioterapeut
 • Lungefysioterapeut

    Har fysioterapeutene ved NEMUS klinikkene drifttilskudd/refusjon?

 • Nei. De fleste fysioterapeutene ved NEMUS klinikkene jobber uten trygderefusjonsavtale. Snakk med din lokale klinikk om dette.
 • Vi har derimot ingen venteliste og kan derfor ta inn pasienter raskt i motsetning til fysioterapeutene med avtale som vanligvis har venteliste.
 • Dersom du er nyoperert, er gravid med gangvansker eller har en revmatisk sykdom, anbefaler vi at du går til en klinikk med trygderefusjonsavtale. I disse tilfellene har du krav på fri behandling.

 

JoomShaper