Fibromyalgi

Hva er fibromyalgi?

Fibromyalgi er en kronisk smertetilstand med mange tilleggs-symptomer og et svært sammensatt sykdomsbilde.