Stressmestringspedagog

Sara Äleklint

Utdanning: Master Degree Psychology, KaU, Sve, 2010 Tverrfaglig helsearbeid HiO, NO, 2004 Kurs: Internasjonell SAFE lisens gruppetrening: Aerobic, Sykkel SATS YOGA dipl. instruktør Advanced Level Dipl. instruktør Medisinsk Yoga mot Utbrendthet Terapeutisk Yoga (div. kurs) TRE - Trauma Releasing Exercises Feldenkrais for bedre Stemmebruk Danseinstruktør (div. kurs) & Movement Therapy Sosial Pedagogikk (Kreative metoder inkl. […]