Marianne Rygnestad

Fysioterapeut
Publisert: 28. januar 2020

Marianne er utdannet fysioterapeut i Oslo, og fullførte turnus i 2021. Hun har særlig interesse for rehabilitering, forebyggende helse og plager innen muskel-skjelett, og fokuserte sin bacheloroppgave rundt tematikken kroniske smerter.