Massasje og trening avvikles

Som et resultat av myndighetenes pressemelding og vedtak 12.03.20 om forbud mot drift av virksomheter som utfører massasje og trening vil NEMUS umiddelbart stanse denne type behandling. Massasje- og treningstimer som er satt opp i tidsperioden 12.03-26.03 vil bli kansellert.