Arbeidsplassvurdering

Vi kartlegger, tilpasser og dokumenterer gode arbeidsforhold.

Vi på Vika kan hjelpe deg og vurdere din arbeidsstilling ved en arbeidsplassvurdering. Mange er ikke klar over viktigheten ved riktig sittestilling og inneklimaet på arbeidsplassen,

men med bruk av riktige hjelpemidler kan vi sammen forebygge:

                                                                                                         – Ryggsmerter, hodepine, plager i nakke og skuldre.
                                                                                                         – Musearm og andre belastningsplager.
                                                                                                         – Muskel – og skjelettplager.

arbeidsplassvurdering

Innholdet ved en arbeidsplassvurdering:

Kartlegging og tilpasning av arbeidsutstyr, arbeidsplass og arbeidsstilling

Påse at støynivå, inneklima og luftkvalitet er forsvarlig

Begrense stress på arbeidsplassen

Vurdere atkomst og utforming av arbeidslokaler

Tilrettelegge for oppfølgingsplan for arbeidstaker ved sykefravær

Tilrettelegging av arbeidet ved redusert arbeidsevne og sykdom

Aktivitetsveiledning

Gjennomføringen av en arbeidsplassvurdering:

Det vil bli foretatt en detaljert og nødvendig kartlegging av arbeidsplassene og medarbeiderne, og dette inkluderer også et intervju.

Medarbeiderne vil bli gitt individuelle tilbakemeldinger om tilstand og om det er nødvendig å iverksette tiltak. Tiltakene vil være forebyggende og skal være realistisk å implementere i en ellers hektisk hverdag. Normalt kan 2 til 4 personer vurderes og få skriftlig tilbakemelding i løpet av en klokketime.

En samlet rapport vil bli gitt til ledelsen om generell helsetilstand. Rapporten vil beskrive status, og tydelige forslag til forbedring, med fargekoder etter hastegrad. Det vil også holdes foredrag for bedriften (muskel helse og ergonomi).

Det er viktig å påpeke at det ikke nødvendigvis vil være behov for investering i nytt utstyr for å etterkomme krav i Arbeidsmiljøloven. Ofte er det tilstrekkelig å gjøre justeringer i på det  utstyret som allerede brukes.

Pris fra 1200 kr. pr time. 

 

Er du interessert eller har noen spørsmål? Kontakt oss på Tlf. 91772651 eller on.sumen@nestunk.rettep.naj

 

For å se på våre andre tjenester trykk her Bedriftstjenester hos NEMUS Vika