Finn årsaken

I NEMUS tilpasser vi løsninger for din bedrift, med sikte på å forebygge sykefravær og sykenærvær. Noen bedrifter går rett på tiltak som klinikkavtale, behandling på arbeidsplassen eller kurs om stressmestring. Mens andre firmaer vet ikke helt hvor de skal starte. Da kan det være lurt å begynne med en kartlegging.

Årsakene til at en ansatt får vondt kan ligge langt utenfor muskler og ledd. Lite variasjon, en arbeidsplass som ikke er tilrettelagt, mangel på kontroll og dårlig arbeidsmiljø er blant de best dokumenterte årsakene til arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager.

NEMUS tilbyr tre kartleggingsverktøy for å hjelpe bedriften med å finne årsakene. Dette gir oss en god indikasjon på hvilke tiltak som faktisk er nødvendig for forbedre situasjonen. På denne måten er det lettere å skreddersy løsninger for din bedrift.

1. Online screening.

Spørreskjema som besvares anonymt på nett og er utviklet for å kartlegge omfang av muskelskjelettplager, om de ansatte har vært borte fra jobben grunnet dette og hva den ansatte tror kan være årsaken til plagene. Kartleggingen inkluderer både mekaniske og psykososiale aspekter, og kan også tilpasses etter bedriftens behov.

2. Arbeidsplassvurdering av fysioterapeut.

Kartlegging av arbeidsmiljø og ergonomi. Den ansatte får konkrete forebyggende råd, og arbeidsgiver får en rapport med generell status og hva som kan gjøres for å forbedre situasjonen. Som regel er det ikke nødvendig med innkjøp av nytt og dyrt utstyr, men det handler vel så mye om å lære seg å bruke stolen, pulten og skjermen man har i dag.

3. Helsekontroll av kiropraktor.

Dette er ingen erstatning for en normal medisinsk helsekontroll, men heller et supplement. Her fokuserer vi på den største årsaken til sykefravær, nemlig muskelskjelettplager. Vi tar i bruk anerkjente metoder for å vurdere risiko for å utvikle muskelskjelettplager, og gir konkrete råd ift hva som skal gjøres for å forebygge.

Noen bedrifter ønsker alle disse kartleggingsmetodene, for å få en komplett oversikt, men mange velger å starte med den første. Resultatene av kartleggingen blir presentert til ledelsen, og sammen velger vi tiltak som er tilpasset bedriftens målsettinger, kultur og aktivitetsnivå.

Har du spørsmål om kartlegging eller andre helserelaterte spørsmål, ta gjerne kontakt med din nærmeste klinikk eller send en e-post til on.sumen@tfirdeb