AKTIV MED ARTROSE / AktivA

AKTIV MED ARTROSE / AktivA

Artrose er den mest vanlige reumatiske sykdommen, og den rammer leddbrusk. Typiske symptomer på artrose er smerte, hevelse og nedsatt bevegelighet i det/de rammede ledd. Hvorfor noen rammes av artrose er usikkert, men det finnes en rekke risikofaktorer (bl.a. alder, arvelighet, muskelsvakhet, overvekt). Når artrose rammer vektbærende ledd (hofter og knær), vil mange bli fysisk inaktive. Dette er ikke hensiktsmessig! Tvert i mot så vet vi at fysisk aktivitet er svært viktig når du er rammet av artrose. Å belaste leddene på riktig måte er viktig for å forebygge videre nedbryting og tap av brusk, og for å holde muskulaturen sterk. Dette vil kunne gjøre deg i bedre stand til å gjøre det du har lyst til, og å ha en aktiv hverdag selv om man har artrose.

På NEMUS har vi sertifiserte AktivA-fysioterapeuter på flere klinikker (Storo, Bekkestua, Ullevaal Stadion, Lørenskog, Frogner, Asker Sentrum, Kongsberg, Stavanger, Sørlandsparken tverrfaglig helse). AktivA står for Aktiv med artrose og er et program hvor hensikten er å innføre internasjonale retningslinjer for behandling av artrose i klinisk fysioterapi praksis. Disse retningslinjene vektlegger informasjon, trening og råd om vektreduksjon (for de med overvekt). Målet er at alle artrosepasienter i Norge skal bli tilbudt denne kunnskapsbaserte behandlingen tidlig i sykdomsforløpet.

Aktiv med artrose er et kurs- og oppfølgingstilbud for personer med kne- og/eller hofteartrose, eller for personer som har en degenerativ menisk. Deltakelse i AktivA innebærer følgende:

Innledende, individuell undersøkelse og kartlegging av funksjon hos en fysioterapeut.

Artroseskole (pasientundervisning)

Du lærer om artrosesykdommen; hva artrose er, behandling av sykdommen, hva som påvirker sykdommen positivt og negativt, og hva du selv kan gjøre for å bedre dine symptomer. Det blir lagt ekstra vekt på betydningen av fysisk aktivitet og det undervises om betydningen av et godt kosthold og vektreduksjon (hvis nødvendig).

Treningsprogram

Etter at artroseskolen er gjennomført vil få tilbud om å begynne med et ca. 6 ukers individuelt tilpasset treningsprogram, med trening to ganger i uken veiledet av fysioterapeut. I samråd med fysioterapeuten din kan du velge å gjøre programmet enten individuelt eller i gruppe. Du får hjelp til å finne aktivitetsformer du kan trives med over lengre tid, som du kan klare å gjennomføre på egen hånd og som vil kunne forebygge forverring av din artrose.

Ytterligere informasjon om AktivA og artroseskole finner du på www.aktivmedartrose.no, eller ved å kontakte din lokale NEMUS-klinikk.