Kiropraktor

Som primærkontakt og autorisert helsepersonell i førstelinjetjenesten, har kiropraktoren en sentral rolle i det norske helsevesen. Utdannelsen er en fem-årig masterutdanning som gir høy faglig kompetanse på utredning og behandling og forebygging av plager i nerve-, muskel- og skjelettsystemet.

Kiropraktorene i NEMUS samarbeider tett med fysioterapeuter og andre helseprofesjoner.

Kiropraktorer kan:

  • Utføre undersøkelse og behandling uten henvisning fra lege
  • Henvise pasienter videre til legespesialist, fysioterapi eller bildediagnostisk undersøkelse som røntgen, MR og CT
  • Sykemelde pasienter i opptil 12 uker

Hva kan en kiropraktor hjelpe deg med?

Hva gjør en kiropraktor?

Undersøkelse:

Kiropraktoren tar en grundig sykehistorie og undersøkelse for å finne årsaken(e) til symptomene dine. De vurderer ledd, skjelett, muskulatur, bindevev og nervesystem gjennom funksjonelle tester, ortopediske og nevrologiske undersøkelser, og gir deg informasjon om din tilstand med forventet behandlingsforløp og prognose. Hvis kiropraktoren trenger mer informasjon for å finne årsaken til plagene, kan de ved behov henvise til røntgen/CT/MR eller legespesialist. Flere kiropraktorer tar også videreutdanning innen diagnostisk ultralyd, et verktøy som gjør det lettere å bekrefte eller utelukke diagnoser i muskler og ledd.

Behandling og forebygging:

Behandling hos Kiropraktor kan bestå av flere behandlingsteknikker satt sammen for å tilpasse pasientens behov og diagnose. De manuelle teknikkene som benyttes er manipulasjon/leddjustering, mobilisering, traksjon, tøyeknikker og massasje. Noen kiropraktorer bruker også spesialverktøy, som f.eks. Grastonnåler og laser.

En sentral del av oppfølgingen er forebyggende råd og veiledning. Dette innebærer alt fra enkle tips mot akutte ryggsmerter, til råd om tilrettelegging på arbeidsplassen, stressmestring, avspenning og konkrete forebyggende øvelser for nakkesmerter, vondt i ryggen, skulderplager eller annet.

Primærkontakt:

Fra 2006 fikk kiropraktorer og manuellterapeuter i Norge status som primærkontakt med selvstendig behandleransvar på lik linje med leger, tannleger og psykologer.

Som primærkontakt kan kiropraktorer og manuellterapeuter

  • Rekvirere bildediagnostikk (røntgen, CT, MR, bentetthetsmåling)
  • Henvise til legespesialist (oftest nevrolog eller ortoped)
  • Henvise til fysioterapi
  • Sykmelde inntil 12 uker

Trygderefusjon:

Alle kiropraktorpasienter i Norge får automatisk dekket en del av behandlingen gjennom trygdeandel. Du trenger ikke legehenvisning for å få dette. Se HELFO for oppdaterte takster.

Autorisasjon og offentlig godkjenning

Alle kiropraktorene i NEMUS er offentlig godkjente av statens autorisasjonskontor. I 1989 ble kiropraktikk en offentlig godkjent helseprofesjon i Norge. Norske kiropraktorer er autorisert etter lov om helsepersonell (helsepersonelloven).

Norsk Kiropraktorforening

De fleste kiropraktorer i NEMUS er medlem i Norsk Kiropraktorforening (NKF). Medlemmer av NKF må holde seg faglig oppdatert gjennom regelmessig kursing/etterutdannelse.
Se Kiropraktorforeningens egen hjemmeside for mer informasjon om utdanning, politikk og annen relevant faginformasjon.

Hvilke klinikker i NEMUS har kiropraktor?

Alle klinikkene i Helsegruppen NEMUS har kiropraktor. Vi har klinikker i store deler av landet. Finn din nærmeste klinikk her.

Timebestilling:

Vi tilstreber at du får time så raskt som mulig. Dersom du ikke finner ledig time på nettet, kan du ringe klinikken direkte.