Fysioterapeut

Fysioterapeuter er sentrale i det norske helsevesenet og finnes både ved sykehus, i det kommunale og privat. Fysioterapeuter har inngående kunnskap om muskel- og skjelettsystemets oppbygning og funksjon. Kunnskap om hvordan fysiske, psykiske og sosiale faktorer spiller inn på pasientens helseproblem, er et viktig grunnlag i behandlingen. Fysioterapeuter jobber for å optimalisere fysisk funksjon ved hjelp av forebyggende, behandlende og rehabiliterende tiltak.

 

Ved NEMUS sine klinikker samarbeider fysioterapeuter tett med kiropraktorer og andre helseprofesjoner. Ved undersøkelse vil vi vurdere hvilken profesjon som kan hjelpe deg best. Ofte kan det være behov for en tverrfaglig tilnærming, hvor flere profesjoner jobber i fellesskap for å skape et best mulig resultat. I NEMUS gjør vi det vi kan for at du skal få en behandling som er optimal for ditt unike tilfelle.

Dette kan en fysioterapeut hjelpe deg med:

Hva gjør en fysioterapeut?

Undersøkelse:

Hos NEMUS vil en behandling hos fysioterapeut alltid starte med en grundig undersøkelse og funksjonsvurdering som legger grunnlag for videre behandling. Dette innebærer kartlegging av sykehistorie, bevegelsesanalyse, spesifikke tester/undersøkelser og vurdering av dette i sammenheng med pasientens livssituasjon (arbeid, aktivitetsnivå etc.). Ut i fra dette blir det satt en diagnose og dannet konkrete mål og delmål for behandlingen.

Dersom fysioterapeuten ser behov for mer informasjon for å finne årsaken til dine plager, samarbeider de tett med kiropraktorer som kan henvise til røntgen/CT/MR eller legespesialist.

Behandling og forebygging:

Fysioterapibehandlingen er basert på funn fra undersøkelsen. En faglig oppdatert fysioterapeut bruker flere ulike tilnærminger i en behandlingssituasjon og behandlingen er tilpasset pasientens unike behov. Behandling kan for eksempel være bløtvevsbehandling, individuelt tilpasset trenings- og/eller rehabiliteringsopplegg, veiledning m.m. Det legges også vekt på forebyggende råd og veiledning. Dette innebærer bl.a. tips mot ryggsmertetilrettelegging av arbeidsplass og justering i aktivitet m.m. Noen fysioterapeuter bruker også spesialverktøy som nåler og trykkbølge og graston i sin behandling.

Trenger du henvisning?

Nei, du trenger ikke henvisning for å komme til fysioterapeutene i NEMUS.

I NEMUS har vi kort ventetid hos fysioterapeuter uten driftsavtale. Hos oss kommer du raskt til behandling!

Enkelte av våre klinikker har driftstilskudd, per januar 2024 er dette Majorstuen og Kongsvinger.

Hos fysioterapeuter med driftsavtale med kommunen, betaler pasienten en egenandel for behandling opp til egenandels tak 2. Det er kun personer under 16 år og personer med godkjent yrkesskade fra NAV, som får dekket alle utgifter ved behandling hos disse fysioterapeutene. Disse fysioterapeutene har som regel lang ventetid. Ønsker du å komme raskt i gang med behandling, anbefaler vi at du starter opp behandling hos en av våre private fysioterapeuter. Du kan så velge å fortsette hos fysioterapeut med driftstilskudd når denne blir tilgjengelig.

Fagorganisering

Alle fysioterapeuter i NEMUS er offentlig godkjente av statens autorisasjonskontor. De fleste er også organisert under enten NFF eller PFF (norsk fysioterapiforbund eller private fysioterapeuters forbund).

Hvilke klinikker i NEMUS har fysioterapeut?

Alle klinikkene i Helsegruppen NEMUS har fysioterapeut. Vi har klinikker over store deler av landet. Finn din nærmeste klinikk her.

Timebestilling:

Vi tilstreber at du får time så raskt som mulig. Dersom du ikke finner ledig time på nettet, kan du ringe klinikken direkte.