Psykomotorisk fysioterapi

Psykomotorisk fysioterapi er et av spesialiseringsfeltene innen fysioterapi

Kroppen som helhet er grunnleggende i psykomotorisk fysioterapi. Grunntanken i psykomotorisk fysioterapi er at kropp, tanke og følelser fungerer som en enhet i kontinuerlig samspill med omgivelsene. Livsbelastninger, stress, vedvarende belastning og traumer virker inn på kroppen vår, vår kroppsopplevelse og påvirker funksjon og smerte. Pust og spenningsforhold i kroppen endrer seg i forhold til hvordan vi har det.

Dette er typiske plager som gjør at pasienter tar kontakt med oss:

 • Anspenthet
 • Kroniske smertetilstander
 • Smertetilstander ofte kombinert med opplevd stress, øket livsbelastning eller lignende
 • Stress
 • Svimmelhet
 • Hodepine
 • Kjeveproblematikk
 • Personer som har plager med pust
 • Angst
 • Depresjon
 • Traumer
 • Spiseforstyrrelse
 • Div. psykiske lidelser
 • Personer som ønsker å bedre kroppskontakt og kunnskap om egen kropp, og på denne måte forebygge muskel og skjelettplager.

Hva gjør en psykomotorisk fysioterapeut?

Undersøkelse:

Første konsultasjon er en startsamtale der en kartlegger helse, funksjon og samtale om livssituasjon. Deretter utføres en helhetlig kroppsundersøkelse som legger vekt på holdningsmønster, funksjon, muskulatur, pust og bevegelsesmåte.

Behandling og forebygging:

Psykomotorisk fysioterapi vil bli tilpasset hver enkelt pasient basert på undersøkelsen. Behandlingen retter seg mot bevisstgjøring og endring av spenningstilstander i kroppen. Det å bli bedre kjent med kroppens signaler, også smerte og spenninger, og hva de kan være et uttrykk for.

De vanligste virkemidlene er ulike former for øvelser, bevegelser, massasje og sansestimulering. Samspillet mellom muskulatur, pust og bevegelser står alltid sentralt. Fysioterapeuten legger vekt på aktiv deltagelse fra pasientens side, og på samtaler og refleksjon over pasientens reaksjoner og opplevelser. Forebyggende behandling har fokus på å øke bevissthet knytt til egen kropp, forstå hvordan forskjellige livsopplevelser kan sette seg i kropp og hvordan håndtere dette.

Psykomotorisk fysioterapi kan være krevende, men gir gevinst i større kroppslig og følelsesmessig balanse. Pasienter rapportere gjerne bedre kroppskontakt, bedre funksjon og kroppslige plager reduseres og kan forsvinne helt. Samtidig bedre kontakt med egne følelser og mer tilstede i eget liv. Psykomotorisk fysioterapi har som mål å være hjelp til selvhjelp.

Offentlig helsevesen eller privatpraktiserende psykolog?

Når man opplever psykiske lidelser som er alvorlige, kan det være å foretrekke å få behandling innen offentlig helsevesen. Offentlig helsevesen har både poliklinisk behandling hvor man kommer til regelmessige behandlingstimer, og døgnbehandling hvor man blir innlagt på en avdeling i en kortere eller lengre periode. I det offentlige betaler man en egenandel for hver behandlingstime inntil man når sin frikortgrense, deretter er det gratis (se mer informasjon på HELFO sine sider).

Det er imidlertid ofte stor pågang til disse tjenestene, derfor vil mange som ikke har alvorlige problemer ofte oppleve lang ventetid, eller at de får avvist søknad om behandling. Mange foretrekker derfor å få behandling hos en privatpraktiserende psykolog, der ventetiden ofte er kortere. Om du er i tvil hva som passer for deg, anbefaler vi å ta kontakt med din fastlege. Ved å ta kontakt med psykolog i NEMUS kan du også få veiledning om hvordan du bør gå fram.

Psykomotorisk fysioterapi

Det er ingen aldersbegrensning for å kunne ha nytte av behandlingen. Du trenger ikke henvisning fra lege, men når behandling settes i gang vil tverrfaglig samarbeid med lege og eventuelt andre behandlere kunne være viktig for din behandling og framgang.

Behandlingsforløpet legges opp i samråd med pasient, noen går ukentlig og andre går månedlig. Hver behandling varer mellom 45-60 minutt.

I NEMUS gruppen er de psykomotoriske fysioterapeutene private og dermed uten kommunalt tilskudd og uten trygderefusjon. Personer med helseforsikring kan få psykomotorisk fysioterapi dekket gjennom forsikringen, da trenger en ofte henvisning fra lege, legespesialist, kiropraktor eller manuellterapeut.

Hvilke klinikker i NEMUS har psykomotorisk fysioterapi?

NEMUS tilbyr psykomotorisk fysioterapi ved NEMUS Stord/Bømlo/Husnes, NEMUS Trondheim, og NEMUS Tønsberg.

Timebestilling:

Vi tilstreber at du får time så raskt som mulig. Dersom du ikke finner ledig time på nettet, kan du ringe klinikken direkte.