Lønnsome løsninger

Det skal lønne seg å investere i de ansattes helse

NEMUS tilbyr kostnadseffektive løsninger gjennom disse prinsippene:

  • Bedre helse = bedre arbeidsevne
  • Vi forebygger plagene som koster mest
  • Vi tilbyr bred og høy kompetanse for å gi raske resultater
  • Lav terskel for forebygging = bedre trivsel og mindre sykefravær
  • Jevnlig dialog med bedriften for å sikre forutsigbarhet og at behovene blir dekket

Denne strategien lønner seg.  Forskning viser for eksempel at rask tilgang til undersøkelser og behandling for personer med akutte og langvarige ryggplager kan redusere sykefraværet med 35% (Wright et al, 2005). I Norge kan dette bety besparelser på mange tusen kroner. En undersøkelse SINTEF har gjort for NHO viser at en ansatt som er borte fra jobben 1 dag koster en gjennomsnittsbedrift kr 2600,-.  Det betyr 13000,- per uke. Link til SINTEF tall

I følge en artikkel i det anerkjente tidsskriftet Harvard Business Review fra desember 2010, kan ROI (Return on Investment) på helsefremmende tiltak være så mye som 6 til 1. Det vil si at for hver krone du bruker, kan du få 6 tilbake. Dette krever god organisering og tett dialog med bedriften.

Plager flest – koster mest

Skal man satse på ett lønnsomt helsetiltak i bedriften, så er det forebygging av muskelskjelettplager.

  • Muskelskjelettplager er fortsatt diagnosegruppen som fører til høyest sykefravær (40%) og høyest uførepensjon (30%) (FORMI).
  • Anslagsvis koster sykefravær knyttet til muskel- og skjelettplager det norske samfunnet rundt 30 milliarder årlig i direkte utgifter i form av økte trygdeutgifter og indirekte utgifter på grunn av redusert produksjon.  (FORMI).
  • 1/3 yrkesaktive oppgir at de er ganske eller svært plaget av muskelskjelettsmerter (SSB)
  • 40-60% tilskrives jobben (SSB)

NEMUS kan hjelpe din bedrift til å kartleggebehandle og forebygge muskelskjelettplager. Vi fokuserer ikke bare på nerve-, muskel- og skjelettsystemet, men vel så mye de faktorene som er med på å påvirke kroppen vår. Her vurderer vi både fysiske og psykososiale risikofaktorer, og gir konkrete råd i forhold til hva den ansatte og bedriften bør foreta seg.

Ønsker du å lese mer om våre tjenester, kan du klikke her.