Vanlige spørsmål

Vi får ofte spørsmål fra pasienter om det vi driver med. Her har vi skrevet ned noen av de viktigste spørsmålene, med oppfølgende svar.

Har du tips til nye spørsmål, send gjerne en epost til on.sumen@tsop, så oppdaterer vi listen. På forhånd takk for hjelpen.

Generelle spørsmål om behandling

Er du usikker på hvilken terapeut du skal velge først, så er det bare å ringe oss. Vi har god kunnskap om hverandres fagretninger og kompetanseområder, og kan derfor finne passende terapeut for dine plager. Du kan også lese mer om de ulike profesjonene og om hver terapeut her på hjemmesiden.

 • Begge er autorisert helsepersonell som behandler nerve, muskel og skjelettsystemet, men terapeutene har forskjellig bakgrunn og bruker ulike undersøkelses- og behandlingsteknikker. * Fysioterapeuter har minimum 4 års utdannelse, inkludert turnustjeneste. * Kiropraktorer har minimum 6 års utdannelse, inkludert turnustjeneste.
 • Det stilles høye krav til at både kiropraktorer og fysioterapeuter holder seg faglig oppdaterte, herunder kurs, hospitering og etterutdannelse.
 • Fysioterapeuter har spisskompetanse innen rehabilitering, trening og øvelser, samt en rekke bløtvevs- og massasjeteknikker. De bruker også mye mobilisering samt uttøyning av stramme muskler. Fysioterapeuter kan også vurdere og tilrettelegge arbeidsplasser og gi råd om sitte/arbeidsstillinger (ergonomi).
 • Kiropraktorer har spisskompetanse på behandling av ledd, særlig i ryggsøylen, men også ledd i kroppen forøvrig. Det brukes forskjellige teknikker, hvorav manipulasjon er mest kjent. Kiropraktorer bruker også mye tid på bløtvev i løpet av en behandling.
 • Både kiropraktorer og fysioterapeuter behandler akutte og kroniske plager. Underveis eller etter et behandlingsforløp hos kiropraktoren er det ofte behov for målrettet trening/rehabilitering i regi av fysioterapeuten, og således utfyller faggruppene hverandre godt.
 • Tverrfaglig samarbeid er den mest grunnleggende delen av vår filosofi. Vi har alle kompetanse på forskjellige områder, og sammen kan vi utrede, behandle og forebygge et bredt omfang av plager i nerve, muskel og skjelettsystemet.
 • For at dette skal komme pasienten til gode drar vi nytte av hverandres kunnskap. Vi samarbeider på tvers av fagene for å finne den mest optimale behandlingen for deg.
 • Det er greit å merke seg at man ikke alltid trenger behandling av flere terapeuter. Som regel holder det med noen få behandlinger av bare en av oss.
 • Se vår egen side om tverrfaglig samarbeid for mer informasjon.
 • Nei, stort sett ikke, de fleste av oss har fleksibel arbeidstid og har derfor mulighet til å ta inn pasienter raskt. Ring gjerne din nærmeste Nemus klinikk for å høre.
 • Dette er et vanskelig spørsmål å svare på for oss. Kort fortalt er det den aktuelle problemstillingen som dikterer antall behandlinger du vil trenge. Alle pasienter som går til oss er unike og trenger derfor en ulik tilnærming av problemet. Noen pasienter føler seg bedre etter 2 – 3 behandlinger, mens andre med tilsynelatende samme problem vil trenge 5 – 6 behandlinger, noen vil trenge også trenge flere. Snakk gjerne med din behandler om ditt behandlingsforløp.
 • Se også under behandling på våre hjemmesider for mer informasjon.
 • Kulde, for eksempel en ispose, har en smertelindrende og betennelsesdempende effekt. I tillegg er kulde med på å redusere hevelse. Ved akutte rygg og nakkesmerter, samt overtråkk og akutte skader, er derfor kulde å foretrekke innledningsvis.
 • Varme er ofte effektivt ved muskelsmerter og –stivhet, og brukes ofte med god lindrende effekt ved langvarige plager.
 • Ja! Under et svangerskap gjennomgår kroppen din store forandringer på kort tid. Hos enkelte vil dette utløse problemer i nerve/muskel/skjelett systemet. Vi tar hensyn til en kropp i forandring og tilrettelegger behandlingen deretter.

Råd ved akutte ryggsmerter

 • Finn en så smertefri stilling som mulig slik at du klarer å slappe av.
 • Start med forsiktige bevegelser med denne stillingen som utgangspunkt.
 • Begynne å gå så snart du klarer det. Konsentrer deg om å slappe av slik at du beveger deg så uanstrengt og naturlig som mulig selv om det gjør vondt.
 • Si til deg selv at det går over.
 • Veksle mellom bevegelse og avlastning i smertefrie stillinger. Slik klarer du totalt å bevege deg mer uten å overdrive.
 • Gå heller mange korte turer enn en lang.
 • I blant kan smertene være så sterke at det er nødvendig å ligge (særlig ved nerverotsmerter), men pass da på at sengeleiet ikke blir langvarig.
 • Du kan ha nytte av smertestillende og betennelsesdempende medikamenter for å lindre smerter i akuttfasen.
 • Prøv å ha en optimistisk holdning til at dette kommer til å gå bra og at det ikke er farlig. Sammen med fysisk aktivitet stimulerer det kroppens evne til å lege seg selv.
 • Kiropraktorer har ett syn på den saken: Raskt til behandling og raskt tilbake til daglig virke.
 • All erfaring viser at jo lengre du er borte fra jobb, jo vanskeligere er det å komme tilbake igjen.
 • Faktisk er det å fungere i den daglige tralten en av de viktigste helbredelsesfaktorene.
 • Få råd, få hjelp, sats alt på å bli bra så fort som mulig. Ikke bli gående og vær redd for hvordan dette skal gå.

Spørsmål om kiropraktikk

Ja, kiropraktorene er primærkontakter og har refusjonsrett. Refusjonen skjer automatisk og du betaler kun en egenandel når du går til kiropraktor. Se helfo.no for oppdaterte trygderefusjonstakster.

Nei, tidligere trengte man henvisning fra lege for å få refusjon fra NAV. Fra 2006 ble kiropraktorer primærkontakt, og pasienter får nå automatisk refusjon uten å måtte ha med henvisning. Henvisningsskjema er derfor lite i bruk, og mange leger henviser til oss uten å benytte skjemaet.

Ja, kiropraktorene kan sykemelde når plagene er av en slik karakter at du ikke kan arbeide. De kan sykmelde maksimum 12 uker av gangen, og det brukes ofte graderte sykmeldinger.

Ja, kiropraktorene kan skrive ut rekvisisjon til MR, CT og røntgen.

 • På folkemunne sier man å ”knekke”, men egentlig heter det å manipulere.
 • Å manipulere vil si å gi en rask, spesifikk impuls inn i et ledd.
 • Denne raske, presise tøyningen av strukturene omkring leddet fører til en umiddelbar avspenning av dyp muskulatur.
 • Leddflatene separeres, og du hører en ”klikkelyd”.
 • Behandlingen har ofte en umiddelbar smertedempende effekt.
 • En manipulasjon gjør sjeldent vondt og er dokumentert trygg og effektiv.
 • En manipulasjon utføres hvis leddet er ”låst” (dvs. beveger seg dårligere enn det som er vanlig).
 • Vi finner ”låsninger” ved hjelp av en detaljert vurdering av leddets bevegelse, og manipulasjonen skjer som regel inn i den retningen der leddet er låst.
 • Selve lyden er noe vi kaller en “kavitasjon”. Dette skjer når leddflatene separeres i et millisekund og kan sammenliknes med å “knekke” på knokene.
 • Mange pasienter “måler” effekten av behandling ved hvor mange “knekkelyder” kiropraktoren klarer å skape. Selve kavitasjonen har liten dokumentert effekt, men det er gjerne et tegn for både kiropraktoren og pasienten om at det har “løsnet”.
 • Vi er mest kjent for nakke- og ryggbehandling, men alle kiropraktorer er opplært til å undersøke og behandle de fleste ledd i kroppen.
 • Mange av oss har utvidet kompetansen i såkalt “ekstremitetsbehandling”. Dette innebærer behandling av blant annet skuldre, albuer, håndledd, knær og føtter.
 • Vi behandler også svimmelhet og hodepine, mange ganger som følge av låsninger og muskelspenninger i nakke og brystrygg.
 • De aller fleste bivirkningene er positive. Med dette mener vi at det forekommer en reduksjon av symptomer og forbedret funksjon etter behandling.
 • Noen pasienter opplever midlertidig ubehag etter en behandling.
 • Omfanget av bivirkningene vil variere fra person til person, og det er også avhengig av det aktuelle problemet man får behandling for.
 • Behandling utført av en Kiropraktor er å anse som en behandlingsform med svært få bivirkninger.

Spørsmål om fysioterapi

Fysioterapeuter bruker mange ulike behandlingsformer. Noen av de nevnes her:

 • Treningsveiledning på individ- eller gruppenivå (tilrettelegging av trening tilpasset den enkeltes behov). Her kan man ta i bruk ulike typer hjelpemidler som slynge, vekter, treningsballer osv.
 • Rehabilitering / opptrening etter skade i muskelskjelett apparatet.
 • Holdningsveiledning (korrigering av holdningsfeil og innlæring av gode vaner)
 • Arbeidsplassvurdering (vurdering og tilrettelegging av arbeidsplassen slik at belastningen på kroppen reduseres)
 • Tøyninger og mobilisering (tøyninger av muskler og sener og mobilisering i ledd)Taping for å korrigere feilstillinger i ledd, ”erstatte” slakke leddbånd etter skade eller for å henholdsvis stimulere eller hemme muskelaktivitet.
 • Ja, til alle typer idrett, skader, tilbakevendende og langvarige plager. I tillegg til å veilede pasienten i hvilke øvelser som er riktige, instruerer vi nøye i utførelsen av disse så de er tilpasset den enkeltes behov. Vi lærer pasienten hva som skjer med kroppen under trening og aktivitet.

Fysioterapi er en grunnutdannelse på 4 år. Etter dette kan man spesialisere seg i ulike retninger. Noen av retningene er:

 • Det er kun personer under 16 år og personer med godkjent yrkesskade fra NAV, som har rett til gratis behandling hos fysioterapeuter med godkjent driftstilskudd.
 • Disse fysioterapeutene har som regel meget lang ventetid. Dersom du har rett til gratis behandling, anbefaler vi at du starter opp behandling hos oss, slik at du kommer i gang, for så å fortsette hos fysioterapeut med driftstilskudd når denne blir tilgjengelig. Du trenger ikke lenger henvisning til fysioterapeut med driftstilskudd.
 • Hos NEMUS har vi ingen venteliste og kan derfor ta inn pasienter raskt.
 • Enkelte av våre klinikker har driftstilskudd, sjekk med din lokale klinikk.

Spørsmål om symptomer og diagnoser

 • Ja, det kan man. Nakken kan være en del av årsaksbildet i både nakkehodepine/cervikogen hodepine, tensjonshodepine og migrene.
 • Det kan skyldes både stramme muskler, og irriterte og låste ledd i nakken.
 • Forhør deg nærmere med din NEMUS-klinikk dersom du lurer på noe rundt årsaker, utredning, behandling og forebygging av hodepine.
 • Se våre diagnosesider for mer informasjon om hodepine.
 • Mange blir redde og lurer på om dette kan behandles. NEMUS-klinikkene har god erfaring med prolaps, og kan både utrede, behandle og forebygge dette.
 • Det kan være greit å starte din utredning hos en kiropraktor eller manuellterapeut. De har kunnskap om ortopedi og nevrologi og kan gjøre en grundig undersøkelse. Ved behov har de som primærkontakt også rettigheter til å henvise til MR, hvis ikke dette er gjort allerede.
 • Etter en grundig undersøkelse, kan de avgjøre hva årsaken til smertene er. Når man har prolaps, er ofte årsaken til smertene sammensatte. Smertene kan forsterkes av stramme muskler, låste ledd, hevelse og mye mer.
 • Prolapsen i seg selv trenger ikke å være årsaken til smertene heller. Faktisk viser forskning at mange går rundt med prolaps, uten å noen gang ha opplevd ryggsmerter. Det er først når prolapsen blir irritert, eller den presser på nerver, at den i seg selv forårsaker smerter.
 • Hvis smertene rundt prolapsen er lokal, eller hvis du har milde utstrålende smerter, er prognosen god. Nasjonale retningslinjer anbefaler å starte med konservativ behandling (som for eksempel på en NEMUS-klinikk) før man vurderer kirurgi.
 • Prognosen er verre hvis prolapsen fører til nerveklem, tap av følighet, lammelse eller sterke utstrålende smerter. Hvis disse symptomene øker, henvises du til kirurgisk vurdering. Dersom du har problemer med vannlating eller avføring, bør du ringe 113.
 • Du kan lese mer om nakkeprolaps og ryggprolaps på våre diagnosesider. Her får du informasjon om årsaker, typiske symptomer, anbefalt behandling og forebyggende tiltak.
 • Svaret på dette er “ja”! Mange NEMUS-klinikker har både fysioterapeuter og kiropraktorer med høy kompetanse innen utredning og behandling av barn. Noen kiropraktorer i NEMUS tar også videreutdanning innen pediatri.
 • Er du usikker på hvem du bør velge, anbefaler vi deg å kontakte din nærmeste NEMUS klinikk på telefon og forhøre deg om de behandler babyer.
 • Se våre diagnosesider for mer informasjon om utredning og behandling av mor og barn.
 • Det er stor sjanse for at man kan bli mye bedre av behandlingen, og i mange tilfeller blir man helt bra. Om du har spørsmål rundt dette, ta gjerne kontakt med en av våre NEMUS-klinikker.
 • Se våre diagnosesider for mer informasjon om korsryggsmerter.
 • Vi har god erfaring med prolapsbehandling på våre klinikker. Ofte er det nødvendig med et tverrfaglig opplegg, med f.eks. behandling av kiropraktor og oppfølgende stabiliserende trening i regi av fysioterapeut.
 • Statistisk sett er det kun 1% av prolapser som må opereres. Vår erfaring er at det er enda færre.
 • Isjias kan ha mange årsaker. Ved hjelp av en detaljert undersøkelse og evt. MR kan vi finne ut hvor trykket på isjiasnerven ligger. Isjias kan også skyldes trykk fra stramme muskler. I de aller fleste tilfeller kan vår behandling og veiledning bidra til reduksjon av isjias symptomer.
 • Se våre diagnosesider for mer informasjon om isjias.
 • Vi opplever ofte at selv om en pasient får god hjelp av f.eks. Imigran og andre migrene medisiner kan vi faktisk hjelpe pasienten ytterligere.
 • Kiropraktorer, fysioterapeuter, akupunktører og massører har kompetanse til å hjelpe deg med migrenen.
 • Resultatet er som regel at pasienten blir mer utholdende mot migrenestimulerende impulser (som f.eks. stress, lukter, smaker, mangel på trening etc.) og at de kan redusere medisineringen betraktelig. Ofte slipper de å ta medisiner overhodet etter en behandlingsperiode.
 • Se våre diagnosesider for mer informasjon om migrene.