Helseforsikring for pasienter

Helseforsikring, også kalt behandlingsforsikring, er blitt mer og mer vanlig de siste årene.
Man regner med at cirka 500 000 nordmenn har denne type forsikring. Flere og flere bedrifter velger å tegne helseforsikring for sine ansatte. Dette kommer både de ansatte og bedriften til gode.

Forsikringen sikrer rask undersøkelse og behandling ved sykdom eller skade.

Helseforsikringen dekker undersøkelse og behandling hos legespesialist, kiropraktor eller fysioterapeut. Den dekker også billeddiagnostisk utredning (MR, røntgen CT og ultralyd) dersom dette er nødvendig.
Helsegruppen NEMUS har et godt samarbeid med alle de store aktørene som leverer denne type forsikring.

Du kan derfor benytte din helseforsikring ved alle NEMUS sine klinikker. Det betyr at du som pasient kommer raskt til utredning og riktig behandling.