Ortopedi

Ortopedi er et eget medisinsk fagfelt som tar for seg behandling av akutte og kroniske skader i muskel- og skjelettsystemet samt sykdommer som kan manifestere seg i kroppens bevegelsesapparat. Selv om ortopeden er en lege som er spesialist innen ortopedisk kirurgi, er mye av behandlingen ikke-kirurgisk hvor man tar i bruk andre behandlingsmuligheter som treningsterapi, injeksjonsbehandling og ortopediske hjelpemidler (gips og skinner).

Dette er noen av områdene du kan gå til en ortoped for:

 • Akutte skulderskader
 • Slitasjegikt i skulderens ledd
 • Impingement i skulderen, slimposebetennelse
 • Rotator cuff-tendinose
 • Albue og armplager, tennisalbue, golfalbue.
 • Håndleddssmerte, slitasjegikt i håndledd og fingre, tenosynovitt
 • Ryggplager: prolaps, spinal stenose
 • Hofte- og lyskeplager, slitasjegikt
 • Låsning og hevelse i kne
 • Kneplager: Meniskskader, leddbånd og korsbåndskader, slitasjegikt
 • Jumper’s knee, runner’s knee
 • Fotplager: Akillessenesmerter, plantar fascitt, slitasjegikt i ankel, fot og tær
 • Idrettsskader

Hva gjør en ortoped?

Undersøkelse:

Ortopeden gjør en grundig sykehistorie og undersøkelse for å finne årsaken til symptomene dine. Ofte vil du som pasient være henvist til ortopeden fra annet helsepersonell, og disse vil kunne gi verdifull informasjon om hvilke undersøkelser og tiltak som har blitt gjort. Ortopeden vil gjennom undersøkelsen vurdere skadeomfang og årsak, og sette sin diagnose.

Hvis ortopeden trenger mer informasjon for å finne årsaken til plagene, henviser han til røntgen/CT/MR eller annen legespesialist. Ortopeden kan også i samråd med kiropraktor eller fysioterapeut vurdere tilstanden med diagnostisk ultralyd som gjør det mulig å visualisere det aktuelle området i bevegelse.

Behandling og forebygging:

Behandlingen inkluderer flere teknikker, og tilpasses etter pasientens behov og ønsker. Opptrening og forebygging av videre skade er sentralt. Injeksjon av enten lokal bedøvelse eller betennelsesdempende midler kan være nyttig i betennelses- og irritasjonstilstander. Henvisning til kirurgi kan være aktuelt ved f.eks. meniskskader eller skuldersmerter. Ortopeden kan også vurdere om du bør henvises til sykehus for å få satt inn protese i et utslitt og smertefullt ledd.

Primærkontakt

Som lege har ortopeden selvstendig behandleransvar på lik linje med andre leger, og kan derfor:

 1. Rekvirere bildediagnostikk (røntgen, CT, MR)
 2. Henvise til legespesialist
 3. Henvise til fysioterapi
 4. Sykmelde pasienten hvis dette er hensiktsmessig.

Trygderefusjon og frikortordning:

Ortopedisk vurdering hos oss er et helt privat tiltak, og går ikke inn under frikortordning. Dette er fordi du som pasient har tilgang til de samme tjenestene i offentlig regi, selv om dette noen ganger medfører lang ventetid.

Hvilke klinikker i NEMUS har ortoped?

NEMUS-klinikken i  Fredrikstad tilbyr i dag konsultasjoner hos ortoped.

Timebestilling:

Vi tilstreber at du får time så raskt som mulig. Dersom du ikke finner ledig time på nettet, kan du ringe klinikken direkte.