Andre diagnoser

Her er en oversikt over andre diagnoser. Hos Helsegruppen NEMUS kan du få hjelp med å finne årsaken og riktig behandling.

Dataplager

Hver dag sitter over 800.000 nordmenn foran dataskjermen på jobben. Mange av disse får ”dataplager” i muskel- og skjelettsystemet. Les mer

Depresjon

Depresjon er en psykisk lidelse som påvirker humør, følelser og atferd.  Les mer

Angst

Angst er en samlebetegnelse på ulike psykiske lidelser med følelse av overdreven bekymring eller frykt uten reell grunn som fellestrekk.  Les mer

Hypermobilitet

Hypermobilitet eller hypermobile ledd kan beskrives som en tilstand hvor ett eller flere ledd kan beveges utover det som ansees som normalt. Les mer

Idrettsskader

Det grunnleggende prinsippet ved behandling av en idrettsutøver er å optimalisere funksjonen i bevegelsesapparatet. Les mer

Osteoporose / Beinskjørhet

Osteoporose, også kjent som «beinskjørhet», er en systemisk skjelettsykdom som gir økt porøsitet i knoklene. Les mer

Revmatisme

Revmatisme er en fellesbetegnelse for over 200 forskjellige sykdommer i ledd, muskler, senehinner og nerver. Les mer