Ultralyd

Hva er diagnostisk ultralyd?

De fleste assosierer kanskje ultralyd med undersøkelse av gravide kvinner. Det mange ikke vet er at ultralyd er en fantastisk metode for å undersøke muskler, sener, ledd og andre strukturer.

Diagnostisk ultralyd egner seg godt til å diagnostisere skader rundt ledd, i leddbånd, sener, muskler og slimposer. Den gir, sammen med en god funksjonell klinisk undersøkelse, muligheten til å stille en mer nøyaktig diagnose ved en rekke tilstander. Ultralyd kan blant annet påvise sykdom og skader i muskel- og skjelettsystemet som tendinopatier (fortykket og irriterte sener også kjent som senebetennelse), kalkdannelser i muskler eller sener, rupturer (avrivninger i sener, ligamenter eller muskler), blødninger, hevelser og slimposeirritasjon.

Ultralydbilder dannes ved at en håndholdt probe sender ut lydbølger. Når disse lydbølgene treffer muskler, sener, bein, vann og andre vevstyper, så lages det et ”ekko” avhengig av hvilken vevstype som treffes. Disse ekkoene fanges opp av proben og det dannes et ultralyd bilde på skjermen.

ultralyd

Dynamisk undersøkelse:

En ultralyd undersøkelse gir muligheten til å vurdere ledd, muskler, sener og andre strukturer under bevegelse. Dette kalles en dynamisk undersøkelse. Den store fordelen med dette er at man kan fremprovosere den smertefulle bevegelsen samtidig som bildet på skjermen viser hva som skjer akkurat når det blir vondt. Ultralyd er i dag den eneste av de radiologiske teknikkene som kan utføres dynamisk med vurdering av muskler, ledd, sener og slimposer under bevegelse. Metoden har ingen kontraindikasjoner og er egnet for blant annet pasienter som ikke kan gjennomføre MR-undersøkelser av grunner som klaustrofobi, metallimplantater, pacemaker med mer. Under ultralydundersøkelsen vil man alltid sammenligne med den friske siden for å vurdere om eventuelle funn er relevante eller ikke.

Muskler:

Ultralyd er meget godt egnet for vurdering av skjelett muskulatur. Ultralyd er velegnet til å loka­lisere rupturer (avrivninger) og kan avgjøre om det er en delvis eller total ruptur. Man kan også oppdage arrvev, kalkdannelser, blødninger, cyster med mer.

Sener:

Ultralyd har blitt gullstandard for vurdering av sener og har en stor fordel da strukturene kan undersøkes under bevegelse. Problemer som avrivninger, akutte irritasjoner eller langvarige endringer er tydelig demonstrert ved ultralyd. Ved seneplager ser man ofte små blodkar som vokser inn i senene.

Nerver:

Nerver som ligger i klem eller nerveknuter som kan være årsak til smerter kan identifiseres ved en ultralyd undersøkelse.

Ledd og leddbånd:

Ultralyd kan ikke brukes til å se inne i ledd men man kan finne indikas­joner på skade i leddet ved å vurdere omkringliggende strukturer. Ved skade på ledd vil det ofte ligge væske rundt leddet. Uregelmessige leddflater og enkelte brudd samt endringer i brusk kan delvis vurderes. Båndstrukturer rundt ledd kan også vurderes.

Ultralyd og rehabilitering:

Ultralyd kan benyttes til å vurdere effekten av behandlingen. Et eksempel på dette er ved langvarige plager i sener. Gjennom behan­dlingsforløpet kan ultralyd avdekke om senen blir ”friskere” ved at den blir ”slankere” og at innvekst av blodkar forsvinner. På den måten kan man identifisere om det er behov for endring av behandlingsmetoden, avhengig av om det er fremgang eller ikke.

Ultralyd kan også brukes rent funksjonelt. Det vil si at man for ek­sempel kan se hvordan muskler aktiveres eller ikke aktiviseres når man gjør ulike øvelser. Dette brukes blant annet i forbindelse med behandling av langvarige ryggplager, der ryggmuskulaturen ofte har nedsatt funksjon.

Fordeler:

  • Ultralyd er kostnadseffektivt og uten bivirkninger
  • Gullstandard for undersøkelse av seneplager
  • Den eneste billeddiagnostiske undersøkelsen som kan gjøres dynamisk, noe som gir en unik mulighet til å vurdere funksjonen i området
  • Effekten av behandlingen og skadeforløpet kan evalueres fortløpende og nødvendig tiltak kan iverksettes raskt ved behov
  • Mulighet for å sammenligne skadet side med frisk side
  • Kort ventetid på undersøkelsen
  • Undersøkelsen bidrar til en mer nøyaktig diagnose noe som er viktig for et optimalt behandlingsopplegg

Begrensninger ved ultralyd:

  • Veldig avhengig av undersøkerens kompetanse
  • Patologi i benstrukturer og inne i ledd kan ikke visualiseres

Om en struktur ikke kan fremstilles optimalt eller man har mistanke om en annen underliggende årsak til en plage henvises du videre til røntgen, CT eller MR. Du trenger ikke henvisning for ultralydundersøkelse.

Ønsker du mer informasjon om ultralydundersøkelse? Send en e-post til on.sumen@tsop

Hvilke klinikker i NEMUS tilbyr diagnostisk ultralyd:

I NEMUS er det en voksende interesse for ultradlyddiagnostikk, og flere holder på med en egen videreutdanning i anvendelse av diag­nostisk ultralyd på muskelskjelettsystemet.

NEMUS tilbyr diagnostisk ultralyd ved følgende klinikker:

NEMUS Arendal, NEMUS Arna, NEMUS Asker, NEMUS Bekkestua, NEMUS Fredrikstad, NEMUS Frogner, NEMUS Halden, NEMUS Harstad, NEMUS Jessheim, NEMUS Kongsvinger, NEMUS Kristiansand, NEMUS Lillestrøm, NEMUS Nesttun, NEMUS Porsgrunn/Bø, NEMUS Sarpsborg, NEMUS Stavanger, NEMUS Storo, NEMUS Trondheim, NEMUS Ullevaal Stadion og NEMUS Vika.