Samarbeid med bedriftshelsetjenesten

NEMUS samarbeider med bedriftshelsetjenesten

NEMUS er ikke en bedriftshelsetjeneste i klassisk forstand, men har høy tverrfaglig kompetanse på det som plager flest i en bedrift – muskelskjelettplager.

Derimot samarbeider vi tett med bedriftshelsetjenesten der bedriften er pålagt BHT. I mange bedrifter jobber vi parallelt, og utfyller hverandre. Det er særlig tjenester knyttet til behandling av muskelskjelettplager de mangler. Noen bedriftshelsetjenester drar også nytte av vår arbeidsplassvurdering, kurs og forebyggende tiltak.

Er din bedrift pålagt bedriftshelsetjeneste, samtidig som dere ønsker å bruke NEMUS?
Send en e-post til on.sumen@tfirdeb eller ring 932 49 568 for en uforpliktende prat.