Nålebehandling / Dry needling / Tørrnåling

Hovedformålet ved å anvende nåler i behandlingssammenheng er å deaktivere triggerpunkter, eller ømme punkter i muskulaturen. Mange av våre terapeuter bruker dette i kombinasjon med annen behandling. Dette er ikke akupunktur i klassisk forstand, og skal ikke forveksles med dette. Kan utføres av både fysioterapeuter og kiropraktorer med etterutdanning innen tørrnåling.

De aller fleste av oss har sikkert hatt en øm muskel i forbindelse med stiv nakke eller rygg. Mange får smerter i nakken eller ryggen som en direkte årsak til et triggerpunkt i en muskel. Tørrnåling er ment for å løse opp disse triggerpunktene og frigjøre/reaktivere muskler i området vi ønsker å behandle.

Triggerpunkter beskrives som hyperirritable områder i en muskel. Det finnes flere typer triggerpunkter; Noen er det vi kaller for “latente”, mens andre er “aktive”. Et aktivt triggerpunkt vil kunne referere/stråle smerter til andre steder på kroppen. Et eksempel her kan være at triggerpunkter i muskulaturen mellom nakke og skuldre kan gi hodepine eller strålende smerte ned i armen. Et latent triggerpunkt er lokalt og er ikke symptomatisk uten at det blir påført ytre stimuli, som en nål eller et trykk.

Tørrnåling baseres på flere teorier og det forskes hyppig på effekten av denne formen for behandling. Basert på erfaring ser vi ofte at tørrnåling kan gi raskere og mer langvarig effekt i forhold til klassisk massasje. Nålene gir oss også sjansen til å behandle triggerpunkter som ligger dypere ned i muskulaturen lokalt og nøyaktig. Mange som blir behandlet ved hjelp av tørrnåling kan oppleve litt ubehag under behandlingen og kan være øm i muskulaturen noen dager senere. Dette er en normal reaksjon.

Dersom du ønsker mer informasjon tilknyttet behandling med nåler ber vi deg henvende deg til din NEMUS-terapeut.