Manipulasjon

Manipulasjon blir brukt på ledd med nedsatt bevegelighet, også kalt låsninger. Alle ledd i kroppen kan låse seg. Låsningene omfatter leddkapselen, nervesystemet og den dype muskulaturen rundt leddet. Funksjonen til leddet og muskulaturen endrer seg, og det kan oppstå smerte.

Manipulasjonsbehandling er en manuell behandlingsteknikk som brukes mot ledd hvor det er nedsatt funksjon i form av begrensninger i leddets bevegelsesutslag. Disse begrensningen kan føre til at omkringliggende strukturer som muskulatur, leddkapsel og nervesystem påvirkes på en måte som medfører smerter eller ytterligere begrensninger.

Målet med manipulasjonsbehandling er å normalisere leddets funksjon, og dermed oppnå en funksjonsbedring og en symptomlindring.

Behandlingen består av et håndgrep, hvor det rettes en rask impuls inn mot leddet i leddets begrensede bevegelsesretning. Dette vil ofte føre til en kortvarig separasjon av leddflater hvor det finnes leddveske. Denne separasjonen gir en trykkendring som medfører en kortvarig faseendring av leddvæsken til gassfase. Da får man en «knekkelyd», eller det som heter en kavitasjon. Dette er helt ufarlig og er ingen varig endring.

Manipulasjonsbehandling er en behandlingsteknikk som kan brukes alene, men som oftest brukes den sammen med andre tiltak og teknikker. Det være seg bløtvevsbehandling, mobiliseringsteknikker, øvelser og veiledning. Manipulasjonsbehandling vil kun gjennomføres etter en grundig utredning og diagnostiseringsprosess.

Dette er en behandlingsform som er effektiv og i mange tilfeller har en umiddelbar positiv respons.

Noen vil oppleve en form for behandlingsreaksjon som eksempelvis lokal ømhet. Dette vil være av kort varighet.