Redcord

Slyngetrening er et behandlings- og treningsredskap med et bredt bruksområde. Redcord er en norsk leverandør av slynger, som blant annet har utviklet behandlingsmetoden Neurac ( neuromuscular activation).

Neurac er en utbredt behandlingsform for en rekke muskel- og skjelettplager, som for eksempel rygg- og nakkeproblemer. Instabiliteten i slyngene har til hensikt å trigge kroppens muskelreflekser for å bedre nevromuskulær kontroll og -aktivering. Nevromuskulær kontroll og -aktivering er ofte redusert i etterkant av skader/smerter, og å gjenopprette denne er derfor en sentral del av en opptreningsprosess. Slynger er også et mye brukt redskap i funksjonell trening av muskulatur for å forebygge skader, komme i generell form, bedre idrettsprestasjon m.m.

Hos NEMUS er slyngetrening et viktig verktøy i opptrening og forebygging av en rekke plager i muskel- og skjelettsystemet. Vi har også kompetanse i bruk av slynger for generell og skadeforebyggende trening. Både Neurac-metoden og andre slyngetreningsprinsipper blir brukt i vår praksis.

Noen av våre klinikker har Redcord Stimula – et vibrasjonsapparat som hektes på slyngene når man trener. Vibrasjonen stimulerer muskelaktiviteten og utfordrer det nevromuskulære systemet på en skånsom og effektiv måte.

Mange av våre kunder liker spesielt godt at redcord-systemet gir dem muligheten til å utfordre kroppen uten at de belaster mer enn de får lov til – f.eks. etter operasjon eller en skade.

Kjernen i konseptet er trening i ustabile slynger med kroppen som vekt. Det er behandlende, skadeforebyggende og prestasjonsfremmende. Brukerne er privatpersoner, behandlere, idrettsutøvere og andre som vil motvirke smerte og øke prestasjoner i idrett eller dagligliv.