NEMUS Støtter Gjør kloke valg-kampanjen

NEMUS står for NErve, MUskel og Skjelett.

Gjennom et tverrfaglig miljø, ved alle våre klinikker, tilbyr vi et bredt spekter av undersøkelser, behandling og forebygging innen muskel- og skjelettplager.

Alle våre tjenester er basert på kunnskap, forskning og erfaring, hvor pasientens ønsker og valg tas hensyn til.

Vi ønsker, sammen med våre pasienter, å bidra til en bedre hverdag gjennom god helse.

Gjør kloke valg-kampanjen startet som et initiativ fra Den norske legeforeningen, men i dag er Norsk kiropraktorforening, Norsk fysioterapeutforbund, Den norske tannlegeforening, Norsk pasientforening Norges optikerforbund, Jordmorforbundet NSF og Norges farmaceutiske forening også med i arbeidet.

Målet er at helsepersonell og pasienter sammen skal gjøre kloke valg i diagnostikk og behandling. Pasienter inviteres til å stille helsepersonell spørsmål om undersøkelser og behandling, ved bruk av de fire pasientspørsmålene:

1. Hvorfor må jeg ta denne testen/behandlingen? 

Noen tester, prosedyrer og behandlinger har flere ulemper enn fordeler. Ingen tester er perfekte. Noen ganger kan for eksempel tester være unormale, selv om du egentlig er frisk. Dette kan forårsake bekymring og kanskje medføre mer testing. Tester og prosedyrer kan også føre til unødvendig behandling som i verste fall kan skade.

2. Hva er risiko og bivirkninger? 

Få prosedyrer og behandling er helt uten risiko. Medisiner kan for eksempel ha bivirkninger og andre former for behandling kan innebære risiko. Snakk med din helsetjenestetilbyder både om virkninger og bivirkninger og om risiko både ved en test, en prosedyre eller ved behandling.

3. Hva skjer om jeg ikke gjør noe? 

Mange plager går over av seg selv. Derfor er det viktig å snakke med helsepersonell om hva som skjer hvis man velger å ikke gjøre noe, og sammen legge en plan.

4. Finnes det alternativ? 

Du trenger å vite alternativene før du kan være med på å gjøre kloke valg om egen helse.

Les mer om kampanjen her

Kiropraktorforeningen har kommet med fire anbefalingen til våre kiropraktorer som er utarbeidet av foreningens arbeidsgruppe.

Les mer om de fire anbefalingene her.

Les også

Det er viktig å være klar over at opplevd smerte og skadeomfang ikke trenger å henge sammen.  

Les artikkelen av Tor Christian Birkeland i Fædrelandsvennen:

Må du ta MR eller røntgen hvis du sliter med rygg- eller nakkesmerter? Den enkle svaret er som regel nei. 

Tor Christian Birkeland jobber som kiropraktor I NEMUS ved Sørlandsparken Tverrfaglige Helse, og har videreutdanning innen ultralyddiagnostikk og idrettsskader.