Hjernerystelse undersøkelse og behandling

Hva kan jeg forvente?

Testing av fysisk utmattelse for retur-til-sport og symptom begrenset treningsprogrammer for vedvarende symptomer 

Vestibulær (balanse), oculomotorisk (øyebevegelser)
og nakke rehabilitering
 

Reaksjonstid, visuell behandling og nevrokognitiv testing 

Pedagogiske ressurser 

Anbefalinger

Rett etter en skade anbefales en periode med relativt symptombegrenset fysisk og kognitiv (tanke) hvile. Forskning antyder at dette varer i 24 til 48 timer, men kan individuelt tilpasses. 

Etter en kort hvileperiode anbefaler den internasjonale konsensuserklæringen om hjernerystelse i idretten (2016) en gradvis økning i mental og fysisk aktivitet av autorisert helsepersonell opplært i hjernerystelseshåndtering.