Laurits Johansen

Fysioterapeut, MNFF
Publisert: 13. november 2020
Laurits Johansen er fysioterapeut. Han er utdannet i Tromsø og hadde sin turnustjeneste i Hammerfest.
Laurits er en allsidig fysioterapeut og er aktiv innen idrett, særlig håndball.
Han er opprinnelig fra Lofoten, men vi er glade for at han valgte å bosette seg i Harstad med oss.