Anne-Lise Skjørberg

Sekretær og resepsjonsmedarbeidere

Utdanning:

• Sentrum videregående skole 1984

• Medisinsk sekretær 2005

Tilleggsinformasjon:

• Forsikringsansvarlig

• Regnskapsansvarlig

anne-lise@nemus.no